Innholdsfortegnelse
Hva er en infeksjon:
Hva menes med inkubasjonstid:
Hva menes med allmenntilstand:
Hva er feber:
Hva er hoste:
Hva er utflod:
UVI – urinveisinfeksjon:
Hva er halsinfeksjon:
Blødende tannkjøtt:
Rødhet rundt sår:
Ordforklaringer:

Utdrag
Hva er en infeksjon:
En infeksjon er når små mikroorganismer, kommer inn i kroppen for å begynne å utvikle seg.

Noen av disse mikroorganismene kan føre til infeksjoner hos friske mennesker, og andre gir infeksjoner bare hos mennesker som har et svekket immunforsvar.

Når man har et svekket immunforsvar betyr det at man kan ha mangel på nok søvn og hvile, kanskje et dårlig kosthold osv. Når man har et svekket immunforsvar er det større risiko for at man trekker til seg sykdommer og plager.

En annen ting som vil skje med immunforsvaret vårt er at kroppen vil ikke klare å bekjempe bakterier, parasitter og virus.

Vanligvis er kroppen i stand til å bekjempe mikroorganismene gjennom immunforsvaret, og det skjer uten at vi merker det.

Dette oppstår når kroppen ikke klarer å kontrollere de inntrengende mikroorganismene. Mikroorganismene kan for eksempel være bakterie, virus og parasitter.

Så dersom en person blir syk pga infeksjon er det viktig å vite hvilken mikroorganisme som er årsaken til sykdommen.

Da kan personen få riktig behandling som passer til den organismen som har ført til sykdommen.

Hva menes med inkubasjonstid:
Inkubasjonstid er tiden fra vi er blitt smittet til vi blir syke. De fleste barnesykdommer har for eksempel inkubasjonstid på ca. 2 uker.

Inkubasjonstiden varierer fra sykdom til sykdom, fra noen timer til mange år, det varierer også på hvor godt eller hvor svekket immunforsvar du har.

Salmonella er en bakterie som er vanlig hos fjørfe (altså høner osv) og gris som kan gi sykdom hos mennesker.

Så salmonella er en sykdomsfremkallende bakterie som vi kan få gjennom mat. Inkubasjonstiden for salmonellainfeksjon er vanligvis på ca. 48 timer, men kan variere mellom 6 og 72 timer, mens symptomene kan vare fra 4 til 7 dager.

Vanlige symptomer inkluderer diare, hodepine, feber, magesmerter, kvalme og generelt nedsatt allmenntilstand og det er særlig de som blir rammet.

Halsbetennelse er en betennelse i mandlene i svelget som skyldes enten virus eller bakterieinfeksjon.

Halsbetennelser rammer oftest barn og unge, og forekommer hyppigst vinter/vår. Inkubasjonstiden på halsbetennelse kan være 2-4 dager og kanskje noen ganger mindre.

Forkjølelse er en virussykdom, viruset angriper slimhinnene i nese og svelg. Symptomer på forkjølelse er rennende og tett nese, sår hals, heshet og hodepine.

Det går mellom 2 og 5 dager fra man har blitt smittet til man er syk. God håndhygiene kan være et tiltak for å forebygge virussykdommen.

Hva menes med allmenntilstand:
Allmenntilstand vil si hvordan en persons helsetilstand er.

Det sier ikke nødvendigvis noe om hvorvidt personen er syk eller ikke, men om hvordan han/hun virker.

Ofte er det en vurdering av allmenntilstanden som avgjør hvilken behandling og hvilke tiltak som skal settes i verk.

Det krever øvelse og erfaring å vurdere allmenntilstanden. Det er derfor vi har noen faktorer vi kan se etter: