Innholdsfortegnelse
Hva er hjerteinfarkt?
Hvorfor får man hjerteinfarkt?
Hvordan kan man forebygge hjerteinfarkt?
Oppsummering

Utdrag
Sykdommen som rammer flest er hjerteinfarkt. I 2016 ble litt under 40 000 pasienter innlagt i sykehus eller mottok poliklinisk behandling med hoveddiagnosen hjerte infarkt eller hjertekrampe altså angina pectoris, dette er da hentet fra FHI.no

Hjerteinfarkt er akutt tilstopping i en kranspulsåre i hjertet, hvis hjertemuskelen ikke får blod og dermed mangler oksygen i noen minutter, begynner den å skade hjertet.

Hvis det er en kransarterie nederst på hjertet blir det bare litt skade men hvis det er langt opp, der aorta sender ut blod med engang så blir mye av hjertet skadet og dør og da kan det hende vi også dør, fordi hjertet ikke får oksygen og kan ikke pumpe blod.

Symptomer og tegn som oppstår ved hjerteinfarkt kan blant annet være akutte smerter i brystet og ubehag som stråler ut i armene, hals og kjeve.

Behandling til dette burde startes så fort som mulig for at legene skal kunne hindre skade på hjertet.

---

Behandling av hjerteinfarkt er enten medikamentell behandling eller PCI som er en ballongutvidelse av den blokkerte åren.

Den medisinske behandlingen vil starte umiddelbart før en diagnose er fast satt.

PCI behandlingen er hjertekateterisering med en ballongutvidelse av den blokkerte åren. Forebyggende behandling er for de som har hatt eller har flere risikofaktorer for hjerteinfarkt.