Du må ikke sove – Arnulf Øverland | Norsk

Innledning
Forfatteren:
- Født 27. april 1889, og vokste opp i fattige kår i Bergen. Han debuterte som maler og forfatter samme år, i 1911. Hans første utgivelse /debutt, var lyrikksamlingen Den Ensomme Fest. Han ble en svært sentral figur i det norske diktermiljøet i mellomkrigstiden, og tok i sine dikt sterk avstand fra nazisme. I årene fram mot 1965 fulgte en lang rekke dikt og diktsamlinger, blant annet diktsamlingen «Den Røde Front» i 1937.
Som en del av denne diktsamlingen ga han ut diktet Du Må Ikke Sove, som er det diktet vi har valgt å fokusere på i denne presentasjonen.

Utdrag
Diktet er som sagt skrevet i 1937, altså i mellomkrigstiden. Dette vil si at Hitlers jødeforfølgelser etc. enda ikke hadde kommet i gang. Samtidig vet vi at dette er en tid da Europa var preget av mye spenninger. Dette har definitivt påvirket Øverlands diktning, og må derfor også prege vår tolkning av diktet.

Dette er spesielt viktig fordi vi vet at Øverland var en forkjemper mot Nazismen og tok sterk avstand fra den. På bakgrunn av dette kan vi utfra diktet forstå at diktet fungerer som en slags advarsel.

Øverland forsøker å advare Europa mot de grusomhetene han forutser at innen få år vil forekomme. På denne tiden var folket dårlig informert, og det hersket til en viss grad kaos og panikk innad i Europa. Alle fryktet en ny krig, og folk flest var konfliktsky - valgte blant annet å snu ryggen til Tysklands stadige tøying av grenser. Dette forsterker betydningen den krasse advarselen fikk i samtiden.

Advarselen var ikke grunnløs, vi vet i ettertid at han fikk rett; 2. verdenskrig ble preget av jødeforfølgelser og den grusomhet han forutså.

Dersom vi skal forsøke å plassere teksten i en litterær periode, må vi se på når den ble skrevet, i tillegg til form og innhold i diktet. Vi vet at de litterære periodene modernismen og nyrealismen preget forfatterens skrivemåter på denne tiden.

Imidlertid passer ikke diktet direkte inn under hverken nyrealismen eller modernisme. Øverland skrev generelt tradisjonalistiske tekster, noe som også er synlig i dette diktet.

Diktet er dermed ikke modernistisk, og da han ikke på noen måte diskuterer en etisk problemstilling, vil vi argumentere for at det heller ikke er en nyrealistisk tekst. At den er tradisjonalistisk kan vi se både på form og innhold i diktet, noe vi løpende vil komme tilbake til i presentasjonen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå