Innledning
“Du må ikke sove” ble skrevet av den norske forfatteren Arnulf Øverland som også er en norsk lyriker.

Diktet er skrevet på starten av 1900-tallet og vi kan kalle det får en slags varsel om hva som skjer i Europa på den tiden.

I diktet skrev han om hvordan det er lett får oss som har fred og synes synd på de som lever i krig og uro, fordi det ikke påvirker oss.

I denne analyse oppgaven skal jeg analysere og drøfte tema, budskapet og handlingen.

Jeg skal også skrive om virkemidlene som blir brukt og oppbygningen til diktet. Avsluttende skal jeg oppsummere.

Innholdsfortegnelse
Du må ikke sove
- Oppbygning
- Virkemidlene
- Tema og Budskap
- Motiv
- Dikte

Utdrag
I diktet kan vi se Arnulf har brukt mange virkemidler til å få fram meningene hans.

Han har brukt virkemiddelene på en måtte som forteller oss at dette diktet her er lagd får at vi skal våkne opp.

I diktet brukte han fire forskjellige virkemidler, noen av de virkemidlene han bruker er gjentagelse, synsvinkel, metafor og tegnsetting.

Gjentagelse er et av de virkemiddelet vi legger merket til mest. Han bruker gjentagelse får å få frem de viktigste budskapene, han gjentar “Du må ikke sove!

Du må ikke sove!” man finner dette i storfe 2 og vers 5. Gjentagelse blir brukt for at leseren ikke glemmer hva forfatterne prøver å fortelle oss.

Et annet sted han også brukte gjentagelse var “Europa brenner!” som vi finner i både strofe 14, vers 67 og storfe 18, vers 77.

Når han skrev “Europa brenner!” kan det tyde på den tiden nazismen ble sett på som en ideologi.

Arnulf Øverland bruker synsvinkel som et virkemiddel i diktet hans. For på starten ser vi fra en jeg person sin synsvinkel, som ligger fredelig i sengen.

Så bytter Arnulf synspunktet fra denne jeg personen til en som er fanget som forteller. Vi går tilbake til denne jeg personens synspunkt på slutten av teksten, så slutter diktet med denne jeg personen som prøver å gi oss et bilde om hva som kommer til å skje videre.

Som fører til at diktet slutter med “Vår tid er forbi-Europa brenner”. Metafor ser vi bli brukt på slutten av diktet der hvor han skrev “Europa brenner”.

Dette kan være en metafor får at Europa går gjennom en krig. I diktet beskriver han det som mørke hull og kalde kjellere.