Lyrikhefte | Analyse + Selvskrevne Dikt

Innholdsfortegnelse
"Ved Havet" av Henrik Jacob Ibsen

"Haustvisa" av Uvar Aasen


Dikt:
- Mamma
- Vann
- Venn

Utdrag
I dette tilfellet er det rim vi legger
Lig Yngling i Vilde
mest merke til, men rytmen merker
Stormfulde dyst
vi like godt. Det er et lite bruk
Mod klippen at spille
av onomatopoetikon i de tilfellene
Var stedse din lyst,
det står «hu!, O og Ak». Men i de
Dog midt i din striden,
tilfellene, som at diktet er
Midt i din Harm,
gammelt og er skrevet på en
Den søblomme liden
annen type Norsk. Det gjør
Dig vinker til Barm!

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå