Lyrikhefte | Analyse + Selvskrevne Dikt

Innhold
"Ved Havet" av Henrik Jacob Ibsen

"Haustvisa" av Uvar Aasen


Dikt:
- Mamma
- Vann
- Venn

Utdrag
I dette tilfellet er det rim vi legger
Lig Yngling i Vilde
mest merke til, men rytmen merker
Stormfulde dyst
vi like godt. Det er et lite bruk
Mod klippen at spille
av onomatopoetikon i de tilfellene
Var stedse din lyst,
det står «hu!, O og Ak». Men i de
Dog midt i din striden,
tilfellene, som at diktet er
Midt i din Harm,
gammelt og er skrevet på en
Den søblomme liden
annen type Norsk. Det gjør
Dig vinker til Barm!

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter