Kortsvarsoppgave om Nordmannen, 2STA

Oppgavebeskrivelse
«Gjør greie for motiv, tema, noen virkemidler og hvilken funksjon de har i teksten. Sett diktet inn i en kulturkontekst.»

Utdrag
Ivar Aasens dikt «Nordmannen» er utgitt i diktsamlingen Symra i 1863. Diktet er en slags hyllest til landet Norge. Vi finner fler typiske trekk fra perioden Romantikken i diktet, bl.a. legger forfatteren vekt på den vakre norske naturen og Nordmenns litt tøffe personlighet. «Mellom bakkar og berg utmed havet heve nordmannen fenge sin heim» er et eksempel på en stolt beskrivelse av Norges natur, som Nordmenn kan kjenne seg igjen i. Diktet har hatt en viktig rolle i nasjonsbyggingen, grunnet at det ga Nordmenn en felles identitet og stolthetsfølelse.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå