Kortsvarsoppgave om Nordmannen, 2STA

Beskrivelse av oppgaver
«Gjør greie for motiv, tema, noen virkemidler og hvilken funksjon de har i teksten. Sett diktet inn i en kulturkontekst.»

Utdrag
Ivar Aasens dikt «Nordmannen» er utgitt i diktsamlingen Symra i 1863. Diktet er en slags hyllest til landet Norge. Vi finner fler typiske trekk fra perioden Romantikken i diktet, bl.a. legger forfatteren vekt på den vakre norske naturen og Nordmenns litt tøffe personlighet. «Mellom bakkar og berg utmed havet heve nordmannen fenge sin heim» er et eksempel på en stolt beskrivelse av Norges natur, som Nordmenn kan kjenne seg igjen i. Diktet har hatt en viktig rolle i nasjonsbyggingen, grunnet at det ga Nordmenn en felles identitet og stolthetsfølelse.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter