Oppgave 2 – Sammenlikning av dikt

Innledning
Diktet «Det er ingen hverdag mer» ble skrevet av Gunvor Hofmo. Det er en del av «Jeg vil hjem til menneskene» som kom ut i 1946. Diktet har en tradisjonell form, men et modernistisk innhold. Diktet skal sammenliknes med «Aust-Vågøy» av Ingen Hagerup fra 1941. «Aust-Vågøy» er kamplyrikk og diktet er tradisjonelt. Mitt fokus skal være på hvordan komposisjonen og språket i disse diktene fremhever tematikken.

Utdrag
«Det finnes ingen hverdag mer» består av syv strofer med to korte verselinjer. Dette gjør det lettere å huske og å fortelle videre. De tre første strofene beskriver situasjonen slik den var for mange av etterlatte etter krigen.

Et eksempel på dette fra strofe tre, verselinje to: «Hør hvor stille det er.» Det gjør at vi får innsikt i hvordan situasjonen føltes og man føler sympati for de etterlatte.

I strofe fire skjer det en endring. Strofe 4-6 handler om at de ikke kan glemme de falne. «Vi vender oss for å gå hjem, men alltid møter vi dem» Dette skaper en slags desperasjon. De etterlatte klarer ikke å legge historien bak seg, for de støter alltid på noe som minner om de døde. Med dette forsterkes det dystre som preger diktet.

Første strofe gjentas i siste strofe. «Gud, hvis du ennå ser: det er ingen hverdag mer». For det første skaper dette en slags rundgang i diktet, sirkelkomposisjon, men viser også til at det som sies er ekstra viktig. At det er skrevet på denne måten gjør at vi husker det spesielt godt.

Det er det forfatteren ønsker at skal sitte igjen. Den håpløsheten og sorgen som gjør at det ikke lenger finnes noen hverdag.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå