Innledning
”Norges skål” er en vise skrevet av Johan Nordahl Brun. Den ble i utgangspunktet skrevet som en drikkevise for det Norske Selskab i 1771, og den ble oppfattet som svært norskpatriotisk.

Dette var under dansketiden, og den kom derfor ikke på trykk før i 1784. ”Dale of Norway” er en reklame for ullgensere og den ble publisert i 2013.

Bildet viser to av Norges beste langrennsløpere og de er iført VM-genserne man kan få kjøpt til verdensmesterskapet som går av stabelen samme året.

Tekstene er skrevet med over 200 års mellomrom, men begge er skrevet i perioder der vi kjenner en ekstra tilknytning til det å være norsk.

”Norges skål” og ”Dale of Norway” er to veldig ulike typer tekster, men man kan likevel se likhetstrekk.

En ting de har til felles er det nasjonale temaet, og den norskpatriotiske stemningen man får av å lese både visa og reklamen.

Utdrag
Et viktig virkemiddel i visa ”Norges skål” er gjentakelser. Hver strofe innledes med noe forfatteren mener vi bør skåle for, og være stolte av.

Tilslutt avsluttes også hver strofe med å gjenta innholdet i begynnelsen av strofen. Et eksempel på dette ser man i andre strofe.

Den begynner slik: ”Hver tapper helt, blant klipper født, Vi drikke vil til ære; ” og avslutter slik: ”Hver ærlig norsk, blant klipper født, vi drikker nu til ære!”.

Denne gjentakelsen gir leseren inntrykk av at denne setningen bør merkes, den betyr noe spesielt.

Med dette virkemiddelet, gjentakelser, kan man også si at forestillingen om det norske på den tiden kommer tydelig frem. Forfatteren mener at vi ikke bør ta det norske for gitt, men kjempe for vår frihet.

Denne visa ble skrevet kun noen tiår før løsrivelsen fra Danmark, og Johan Nordahl Brun var en av de som visste hvordan man skulle bygge opp nasjonalfølelsen hos det norske folket. I hver strofe drar han frem sider ved nasjonen Norge, og landet vårt han mener er viktig.

I reklamen ”Dale of Norway” handler det ikke Norges frihet og løsrivelse, men forfatteren gir også her leseren noe å være med å kjempe for.

Reklamen ble publisert i 2013 før det store verdensmesterskapet på ski. Nordmenn har langt tilbake i tid vært gode i nettopp denne sporten.

Skiene har ikke bare vært en sport for oss nordmenn, de var også før i tida et viktig framkomstmiddel og arbeidsverktøy under de kalde vintrene. Her spiller forfatteren på nostalgifølelsen hos leseren.