‘Episode’ | Dikt analyse | 5 i karakter

Innledning
Diktet «Episode» er skrevet av Inger Hagerup. Diktet kom ut med diktsamlingen «Videre” i 1945. Hagerup er født i 1905, og hennes gjennombrudd som dikter var diktsamlingen «Jeg gikk meg vill i skogene», som ble utgitt i 1939.

Hun skrev for det meste dikt med fast rim og rytme, altså tradisjonelle dikt, noe «Episode» er et eksempel på. Hagerup var en av forfattere som fortsatte å skrive tradisjonelle dikt også etter 2. verdenskrig.

Selv om moderne dikting ble mer populær da. Tema Hagerup tok opp for seg var ofte kjærlighet, politikk og moralske spm. «Episode» er et eksempel på et dikt som handler om kjærlighet.

Utdrag
På stemningen/atmosfæren kan vi forstå at en diskusjon har oppstått ved middagsbordet. Ut ifra hvordan Hagerup beskriver følelsene deres virker det som om de ikke har fått ut all aggresjon.

Begge sitter fortsatt inne med mye de egentlig vil ha sagt: «…den spisse setningen de skulle sagt, den aller siste beske, lille dråpen.» I stedet for å si noe, oppfører begge seg som om alt er vanlig, men med en falskhet i undertonen.

Et eks. på dette er når han sier: «Takk for mat» og måten han sier det på beskrives slik; «Og ordene falt høflige og lette og blinkende av gammelt, islagt hat.»

Diktet er skrevet med en varierende synsvinkel/ med forskjellige synsvinkler. De tre første strofer har en allvitende autoral synsvinkel.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå