Innledning
«Du må ikke sove» er et dikt skrevet av Arnulf Øverland i 1937. Arnulf Øverland var en norsk forfatter. Han ble født i 1889 og døde i 1968. I tillegg til dikt, skrev han også noveller, dramastykker, essays og artikler.

I tillegg til å skrive, var Øverland også aktiv i den norske språkstriden og var formann av Riksmålsforbundet fra 1947-1956.

Utdrag
"Du må ikke sove" har 18 strofer, men antall verselinjer varierer fra 2-6. Diktet er på rim, men Øverland varierer rimtypene han bruker.

Vi finner eksempler på omsluttende rim, kryssrim og parrim. I første strofe bruker han kryssrim, drøm og strøm. I tredje strofe bruker han omsluttende rim, full og hull, kjeller og celler.

I fjerde strofe bruker han parrim, venter og henter, høre og gjøre. Variasjon av rimmønster kan brukes som et virkemiddel for å vekke ny interesse for leseren.

Gjentakelse er et annet virkemiddel i diktet, som for eksempel "Du må ikke sove" og "Ingen". Bruk av gjentakelse er med på å forsterke budskapet i diktet.

"Du må ikke sove" blir et kraftig budskap fordi han henvender seg direkte til leseren. Gjentakelse er et annet virkemiddel i diktet, som for eksempel "Du må ikke sove" og "Ingen".

Bruk av gjentakelse er med på å forsterke budskapet i diktet. "Du må ikke sove" blir et kraftig budskap fordi han henvender seg direkte til leseren.

Bytte av synsvinkel blir også brukt som virkemiddel. Først er det en jeg-person som ligger og sover fredelig i sin seng.