Du må ikke sove | Analyse

Innledning
«Du må ikke sove» er et dikt skrevet av Arnulf Øverland i 1937. Arnulf Øverland var en norsk forfatter.

Han ble født i 1889 og døde i 1968. I tillegg til dikt, skrev han også noveller, dramastykker, essays og artikler.

I tillegg til å skrive, var Øverland også aktiv i den norske språkstriden og var formann av Riksmålsforbundet fra 1947-1956.

Utdrag
"Du må ikke sove" har 18 strofer, men antall verselinjer varierer fra 2-6. Diktet er på rim, men Øverland varierer rimtypene han bruker.

Vi finner eksempler på omsluttende rim, kryssrim og parrim. I første strofe bruker han kryssrim, drøm og strøm. I tredje strofe bruker han omsluttende rim, full og hull, kjeller og celler.

I fjerde strofe bruker han parrim, venter og henter, høre og gjøre. Variasjon av rimmønster kan brukes som et virkemiddel for å vekke ny interesse for leseren.

Gjentakelse er et annet virkemiddel i diktet, som for eksempel "Du må ikke sove" og "Ingen".

Bruk av gjentakelse er med på å forsterke budskapet i diktet. "Du må ikke sove" blir et kraftig budskap fordi han henvender seg direkte til leseren.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter