Innholdsfortegnelse
* Case: Priskrig oppgave 1

Les teksten om priskrig i dagligvarebransjen nøye. Gjør rede for eksempler der du mener at de ulike kjedene gjør bruk av psykologisk prissetting.

* Case: Priskrig oppgave 2

Hvorfor tror du at slik priskrig ofte skjer i forbindelse med høytider? Caseteksten beskriver for eksempel 17. mai-kampanjer. Er dette noe som kan forklares i sammenheng med teorier rundt priselastisitet?

* Case: Priskrig oppgave 3

Hvordan kan det lønne seg for butikkjedene å selge de ulike produktene så billig som det som fremkommer i teksten? Ta egne forutsetninger hvis nødvendig og gi eksempler på hvorfor dette kan være gode markedsføringstiltak.

* Case: Priskrig oppgave 4

Forklar med egne ord hva du tror kommunikasjonssjefen mener når han sier at konkurransen flyttes fra enkeltprodukter og over på produktkategorier. Bruk gjerne praktiske eksempler i svaret ditt.

Utdrag
Ulike kjeder tar i bruk psykologisk prisstrategi når prisen oppfattes som lav, selv om den egentlig ikke er det. Målet for dagligvarekjedene vil i dette tilfellet være at prisen skal oppfattes som så «god», at det vil lønne seg å kjøpe flere av den.

Et eksempel der de definitivt bruker psykologisk prisstrategi, er når dagligvarekjedene bruker kampanjer som skal reklamere for pakkepriser.

Denne artikkelen gir et eksempel på en kampanje med seks halvlitersflasker med brus. Her ønsker de at forbruker skal tenke at både enhetsprisen per brusflaske blir billigere og at det i hvert fall lønner seg å kjøpe flere.

Samtidig vil matvarekjedene tjene mere penger på dette, grunnet at forbruker kjøper flere enheter enn de hadde gjort uten en psykologisk prisstrategi.