Innledning
Novella «Neiden 1970», er skrive av Ingeborg Arvola, og vart gjeve ut i 2015, av forlaget Cappelen Damm.

Forfattaren skriv ei historie med bakgrunn frå sin eigen oppvekst og opplevingar med faren sin i barndomen. Sidan forfattaren skriv frå året 1970, har det ein påverknad på teksten.

Ho skriv frå ein epoke kor dei ikkje hadde same tilgjengelegheit til internett og telefon, slik vi har i dag. Dette er med på å påverke forståinga av teksten for oss som les.

Utdrag
Hovudpersonane i romanen er jenta, som også er eg-personen, og faren hennar. Rollene deira er skildra indirekte, noko som vil seie at man må tolke litt sjølv korleis ein oppfattar dei.

Dei viser karaktertrekka sine gjennom handlingar og kva dei seier. Eg-personen ønskjer å vere sjølvstendig, fordi ho er negativt innstilt til vaksenpersonane rundt henne på flyplassen, og vil ikkje ha hjelp.

Eit døme på dette er når ho seier: «Jeg venter på at følelsen av den myke hånda hennes mot min ryggrad skal forsvinne».

På flyplassen verkar hun frustrert, stressa og uroleg sidan faren ikkje dukkar opp. Når han kjem, blir ho utroleg glad, både for å sjå han og fordi han er i sikkerheit.

Faren hennar slit med alkoholmisbruk, noko eg forstår når han ikkje sjølv kan køyre bil. Eg tolkar at det er på grunn av promille.

Samtidig framstår faren veldig snill, fordi han verkeleg vil treffe jenta si. Eg skjønner at han vil møte ho når han går heilt frå der dei krasja og til flyplassen, i eit utroleg dårleg og kaldt ver.

Han blir også veldig glad for å sjå ho. Forholdet deira er litt usikkert og utrygt, fordi dei sjeldan ser kvarandre, og har hatt nokon vonde opplevingar tidlegare.

Likevel er dei veldig glade i kvarandre. Dottera vil kun det beste for faren sin. Karaktertrekka til jenta er dynamisk, fordi ho endrar seg i løpet av historia.

Ho går frå å vere litt skeptisk og stressa på flyplassen, til å bli letta og glad når ho møter faren sin.

Eg tolkar faren som ein statisk karakter, fordi vi ikkje får inntrykk av noko anna enn at han blir glad for å sjå dottera si.

Handlinga går føre seg på flyplassen i Neiden. Historia startar på flyet og held fram til dei drar heimover til faren.