Innledning
Diktet «For Trykkefriheten» er skrevet av Henrik Wergeland og ble gitt ut i 1840.

I diktet bruker forfatteren «bilder fra naturen til å si noe om frihet fra «all tvang»». Temaet i diktet kan være ytringsfrihet.

Utdrag
Diktet går under den litterære perioden romantikken. Dette kan vi se ut ifra spesifikke kjennetegner for denne perioden.

Diktet får fram forfatterens indre ideer og følelser om frihet, og hans engasjement i folkeopplysning.

Et sentralt virkemiddel i teksten er besjeling. Naturen og abstrakte begreper, som tanken og ånden, får menneskelige egenskaper: «kvel engen», «naturen hater», «presse, løft din sterke arm!».

Det å hate eller å løfte en arm er menneskelige egenskaper.

Funksjonen til dette virkemiddelet er derfor å få leseren til å se på ytringsfrihet som en veldig viktig del av et menneskelige.