The Social Dilemma | Samfundsfag

Oppgavebeskrivelse
Er The Social Dilemma virkelig en god beskrivelse av hvordan sosiale medier fungerer?
I så fall, er det så farlig?

Utdrag
Når man forteller og viser til en ting som påvirker hverdagen til såpass mange mennesker i en så stor grad, blir det feil å kun fortelle om kun en side av saken. De som har laget dokumentaren har valgt å kun vinkle The Social Dilemma fra produsentene av de sosiale plattformene sin side.

I og med at de går såpass dypt inn på at plattformene er bygget opp av algoritmer som skal gi innhold som er tilrettelagt for den enkelte bruker, tror jeg dette kan skape konspirasjonsteorier.

Selv om dokumentaren illustrerer hvordan algoritmene fungerer, er det ikke slik at det sitter mennesker som ser gjennom skjermen til enhver tid og tar notater av livene våre.

På en annen side viser dokumentaren til avhengighet av sosiale medier. Jeg mener at filmen på en måte utvanner begrepet avhengighet.

Faren med at The Social Dilemma viser til en ung gutt som har abstinenser etter å ikke få bruke telefonen over tid og en ung jentes mobilbruk som gir negative konsekvenser for resten av familien, er at det stilles kriterier til en avhengighetsdiagnose som blir sett rett forbi. Illustrasjonene gjennom hele dokumentaren er overdrevne, og jeg tror det kan få folk til å dra ting lenger enn hva som er sunt.

Jeg har en liten følelse om at akkurat denne delen av dokumentaren kommer til å skape flere små «hypokondere», og folk kommer til å blåse avhengighetsbegrepet ut av proporsjon.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå