Oppgavebeskrivelse
Er The Social Dilemma virkelig en god beskrivelse av hvordan sosiale medier fungerer?
I så fall, er det så farlig?

Utdrag
Når man forteller og viser til en ting som påvirker hverdagen til såpass mange mennesker i en så stor grad, blir det feil å kun fortelle om kun en side av saken.

De som har laget dokumentaren har valgt å kun vinkle The Social Dilemma fra produsentene av de sosiale plattformene sin side.

I og med at de går såpass dypt inn på at plattformene er bygget opp av algoritmer som skal gi innhold som er tilrettelagt for den enkelte bruker, tror jeg dette kan skape konspirasjonsteorier.

Selv om dokumentaren illustrerer hvordan algoritmene fungerer, er det ikke slik at det sitter mennesker som ser gjennom skjermen til enhver tid og tar notater av livene våre.

På en annen side viser dokumentaren til avhengighet av sosiale medier. Jeg mener at filmen på en måte utvanner begrepet avhengighet.

Faren med at The Social Dilemma viser til en ung gutt som har abstinenser etter å ikke få bruke telefonen over tid og en ung jentes mobilbruk som gir negative konsekvenser for resten av familien, er at det stilles kriterier til en avhengighetsdiagnose som blir sett rett forbi.

Illustrasjonene gjennom hele dokumentaren er overdrevne, og jeg tror det kan få folk til å dra ting lenger enn hva som er sunt.

Jeg har en liten følelse om at akkurat denne delen av dokumentaren kommer til å skape flere små «hypokondere», og folk kommer til å blåse avhengighetsbegrepet ut av proporsjon.

Vi mennesker er såpass egoistiske og tro at alt er laget for vårt beste. Nå som flere og flere ser dokumentaren

The Social Dilemma kommer forhåpentligvis mange til å ta til seg det at brukerne er de sosiale plattformene er produktene.