Sosialisering | Samfundsfag

Innledning
Sosialisering er det samme som oppdragelse. Det er den prosessen som gjør at vi skaffer oss kunnskaper og ferdigheter som vi trenger for å fungere i et samfunn. Prosessen med sosialisering pågår fra når vi blir født til når vi dør. Å tilpasse seg samfunnets skrevne og uskrevne regler kaller vi sosialisering.

Innhold
Vi blir født inn i et samfunn. Vi vokser opp på ulike steder med ulike normer, ulike regler, ulik religion, ulik tilgang på utdanning, ulike politiske systemer osv. Dette er det som påvirker oss til den vi er. Her kommer vi inn på identitet. Den du er og hvordan du har blitt den du er. Rollemodeller former identiteten vår.

En voksen person kan faktisk ha avgjørende betydning for hvordan barn utvikler seg, og hvilke valg de vil ta senere i livet.

For eksempel en mor. Hun kan være en god rollemodell for et barn. Hjelpe barnet å ta valg slik at det blir lettere for barnet senere i tid. I forhold til arbeidslivet sosialiseres man også inn i en yrkesrolle. Som fagarbeider blir du her en rollemodell for dine kolleger. Dette stiller da krav til at du er profesjonell.

Å se opp til noen er en del av sosialiseringsprosessen. En prosess som former oss som mennesker og lærer oss hvordan vi skal innrette oss i fellesskapet.

Tidlig i livet er de som er nærmest oss, som familien de viktigste rollemodellene. Ingen påvirker oss mere enn de tidlig i livet. Etter hvert som vi blir eldre, lærer vi stadig mer om å ta hensyn til andre mennesker.

Å finne den rette balansen mellom egne og andres behov regnes som et sentralt mål i barneoppdragelsen. Rollelista blir utvidet etter hvert og vi inkluderer folk vi ikke kjenner så godt og vi inkluderer til og med til slutt også fremmede.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter