Innholdsfortegnelse
Hva er årsaker til at det finnes kulturforskjeller?
Hvilken måte kan kulturforskjeller være kilde til konflikt?
Konklusjon

Utdrag
Hva er årsaker til at det finnes kulturforskjeller?
Alle kulturer forandrer seg over en viss periode og område, vi som lever i dagens samfunn opplever kanskje at mange kulturer forandrer seg oftere og at kulturforskjeller skjer mye tidligere enn det gjorde før.

Faren for globalisering er at kulturer forsvinner samtidig som de blir likere.

Likevel så er det fordeler med globalisering for eksempel kan det bidra til flere kulturmøter, i tillegg handler endringer av kulturer om at mennesker må venne seg til andre kulturer, men samtidig beholde sine verdier og synspunkter.

I følge av Cappelen Damm finnes kulturforskjeller fordi kulturer er avhengig av kunnskapen og erfaringen av mennesker.

Differansen i kultur forårsaker at kommunisering blir mer komplisert.

På grunn av kulturforskjeller så må vi jobbe bedre med å kommunisere med hverandre.

Det er ikke nødvendigvis at kulturen er påvirket av nasjonaliteten til et individ, det er menneskets kunnskap og erfaringer som gjør den unik.

Hvilken måte kan kulturforskjeller være kilde til konflikt?
Etnosentrisk tankegang kan være problematisk når andre kulturer møtes, som vil si at man tar utgangspunktet i oss selv når vi vurderer andre kulturer