Sammenligning av Leksikon om lys og mørke og Anne Franks Dagbok

Oppgavebeskrivelse
Jeg hadde egentlig tenkt til å skrive om hvordan kvinner fremstilles og feminisme o.l., men fant ut at det kanskje var noen som skulle skrive om dette og jeg ønsket å ha en helt unik oppgave.

Jeg landet da derfor på temaet: 2. verdenskrig og jødeforfølgelse. En av grunnene til at jeg landet på dette temaet er fordi jeg tenkte at det kunne være interessant å undersøke og lese om hvordan det var under 2. verdenskrig.

Både fra Anne Franks, som er forfulgt, og fra Rinnan, som forfulgte, sine synspunkt. Jeg har også en pappa som er veldig glad i historie og kan en del om 2. verdenskrig, og kan derfor muligens få litt hjelp fra den enden også.

Problemdefinisjon
Dette fordypningsemne skal handle om 2. verdenskrig og jødeforfølgelse. Oppgaven min skal handle om hvordan hovedkarakterene i romanen Leksikon om lys og mørke og selvbiografien Anne Franks dagbok opplever og påvirkes av krigen?

Jeg skal undersøke hvordan det kommer fram i bøkene og hvordan dette utvikler seg gjennom bøkene, ved å se på oppbygning og form, virkemidler og fortellerstemme.

Innholdsfortegnelse
«2. verdenskrig og jødeforfølgelse»
Problemstilling:
Oppgavevalg:
Avgrensning:
Primærlitteratur:
Sekundærlitteratur:
Leksikon om lys og mørke:
Anne Franks dagbok:
Sammenligning:
Avslutning:
Primærlitteratur:
Sekundærlitteratur:

Utdrag
Romanen Leksikon om lys og mørke er skrevet av forfatter Simon Stranger. Den ble gitt ut i 2018 og vant bokhandlerprisen samme år.

Romanen er todelt og første del handler om hvordan den sjenerte Henry Rinnan vokste opp og ble en av Norges mest forhatte menn.

Andre delen handler om en jødisk familie som velger å flytte inn i huset som en gang var hovedkvarteret til Rinnan, dette skjer etter krigen.

Temaet i verket er 2. verdenskrig og jødeforfølgelse. Jeg vil undersøke hvordan temaet blir fremstilt i boken gjennom å se på form og fortellerstemme.

Som tittelen på romanen antyder er boken skrevet i form av et leksikon. Hvert kapittel har derfor en bokstav isteden for et tall.

Kapitlene starter med at forfatteren ramser opp ord som starter med kapittelets bokstav som er viktige for historien, til og med de odde bokstavene X, Y og Z.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå