Barokklitteraturens mørke syn på liv og død | Norsk prøve

Innledning
«Maandags Aften-Suk» er skrevet av Dorothe Engelbretsdatter og er et utdrag fra «Siælens Sang-Offer» som ble publisert i 1678. Utdraget er skrevet i barokken, og bruker flere kjennetegn i tidsalderen salmen er fra, men også litterære virkemidler som er typisk for barokken.

Kontraster ble ofte brukt i barokken. Utdraget består av fem avsnitt, og skildrer tydelig mellom liv og død. Kontrasten mellom liv og død blir tydeliggjort i det fjerde avsnitt: «Medens rinder Time-Glasset, Saa faar sorgen lof at gaa».

Her er det rennende «Time- Glasset» livet til Dorothe. Sorgen forsvinner når hun dør og oppnår himmelen.

Utdrag
Dorothe Engelbretsdotter vil med det hun skriver, overtale, men også takke Gud. Hun reflekterer rundt sin egen sorg og glede.

Utdraget hinter til at hun har lidd store deler av sitt liv.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå