Innledning
Fra begynnelsen av 1960-tallet til nå har den moderne teknologien blitt populær og har spredd seg raskt rundt hele verden.

Personbiler ble tilgjengelige for alle og mobiltelefoner ble tatt i bruk og blitt en stor del av alle sin hverdag.

For mange var det en stor fremskritt til det moderne, mens andre så på det som noe som truet mennesket.

I de to diktene «Rulle rundt – (og rundt)» og «mayday» blir den moderne teknologien fremstilt som noe som tar lykken og tid fra oss.

Rolf Jacobsen som har skrevet «Rulle rundt – (og rundt)», beskriver den tekniske byen som ensom og ulykkelig.

Diktet ble trykt i diktsamlingen, Pusteøvelser i 1975. Jacobsen var den første som skrev om den nye teknologien.

Lars Saabye Christensen som har skrevet «mayday», beskriver et samfunn der alle menn snakker i mobiltelefon overalt.

De er også isolert fra hverandre, fordi ingen av dem ser ut til å snakke sammen. Diktet ble trykt i diktsamlingen Den akustiske skyggen i 1993.

Utdrag
Gjennomgående i begge tekstene er at de handler om den moderne hverdagen og hvordan mennesker blir negativt påvirket av teknologien.

Rolf Jacobsens dikt henvender seg til «de» som kjører bil og prøver å bli lykkelige.

Den viser at lykken i det moderne samfunnet kommer fra materialistiske ting som gir glede fort og som ikke varer lenge.

Sitatet: «for det gjelder å glemme og det gjelder å bli glad fort» viser at det «de» får kjøpt for pengene gir glede men blir fort glemt så må «de» lete etter lykken igjen. Ingen har tid til det sosiale livet.