Reklameanalyse | diamonds are fantastic og ja, vi elsker

Innledning
Reklamen «Diamonds are fantastic» stod på trykk i magasinet Kamille 11.02.2011. Reklamen kjem frå gullsmedkjeda Mestergull og er kommersiell. Formålet er å selja diamantar til Kamille-lesarane, i hovudsak kvinner.

«Ja, vi elsker» var ein reklame i A-magasinet i den 13. utgåva i 2017. Det er Sylvsmidja som står bak han, og også denne reklamen er kommersiell. Formålet er å selja bunadssylv til eit breitt spekter av nordmenn.

Utdrag
Etosappell, styrking av avsendartruverd, finn me òg mykje av i reklamane. Mestergull «samarbeider med de beste gemmologiske institutter og diamantslipere i verden [...]».

Dei viser tydeleg at dei gjer skikkeleg arbeid og er ein anstedig aktør. Logoen deira er plassert stort og tydeleg, i lag med alle 24 byane dei har butikkar i. Butikkane syner at Mestergull er ei stor kjede, og har difor kunnskap.

I tillegg til sin eigen logo er smykka på biletet frå varemerket CinderellaTM, som igjen skapar tryggleik til at dette er ein profesjonell aktør. Sylvsmidja skriv ikkje noko direkte om seg sjølv i reklameteksten.

Dei har logoen sin øvst på bilete, i lag med etableringsåret 1940. Sylvsmidja er gamalt og ærverdig, noko som gjev dei ein sterk etos.

I ein illustrasjon står det skrive «norsk bunadssølv – handverk frå Voss». Dette styrkjer også etosen mykje, ettersom norskprodusert og kvalitet går hand i hand.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå