Reklameanalyse for Tine | Analyse

Utdrag
Denne annonsen har ein bodskap som ho ønskjer å fortel oss. Nemleg at Ski-VM er ei oppleving ein ikkje burde vere forutan. Vidare ønskjer annonsen å seie at Biola er eit produkt ein burde kjøpe. Ved å blande desse bodskapane, vil Tine at nordmenn skal tenkje på Biola som typisk norsk.

Tine appellerer til patosved å appellere til nordmenns nasjonalkjensle. Annonsen speglar altså førestillingar om det norske, slik som dei gjorde i nasjonalromantikken. Mange kallar skisporten for nasjonalsporten til Noreg.

Det er ikkje mange ting som får nordmenn til å føle seg meir norske, enn når dei går eller ser på ski. Vidare så er det fleire menneske som halde det norske flagget, samstundes som dei ser på ein konkurranse innafor skihopp, noe som òg appellerer til nasjonalkjensla til nordmenn.

Når Tine appellerer til nasjonalkjensla, samstundes som dei reklamerer for Biola, kan dette vere med på å gi tilskodarane dei same kjenslene når dei ser og drikker Biola.

Brødteksten og tittelen er med på å skape ein morosam samanlikning mellom Biola og ski-VM.

I brødteksten står det «Det er ikkje godt å si hvor forventningene er størst - i toppen av tårnet eller i bånn av sletta./Men så gir Kollen-brølet ekstra oppdrift over kulen og du kjenner den gode magefølelsen komme. Litt sånn som når du drikker et glass Biola».

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå