Innledning
Da de fleste av oss var barn gledet vi oss til å vokse opp og modnes, til å oppleve frihet og være selvstendige, og til å skape akkurat det livet vi drømte om.

Når vi først blir myndige, ønsker vi kanskje å dra tilbake til barndommen, og dette fordi ungdomslivet og endringene som kommer ved det fort kan oppleves som en kamp mot oss selv og mot omgivelsene.

Slik som Siddharta Gautama sa en gang, så er livet i stadig endringer og disse endringene skaper tristhet i oss mennesker, og ifølge UNGDATA bekrefter 14 % av ungdommer i Norge denne teorien i 2013.

Utdrag
Ferdighetsfasen er en fase der barnet blir kastet ut i den store verden, fordi det starter på skole og fordi det her skal starte å lære, og allerede da kan man si at det skjer en endring.

Et barn som tidligere bare har vært med familie og en barnehageklasse på tjue barn, skal nå på et trinn og skole med hundrevis av folk!

Endringen er meget stor, for plutselig er det så mange nye mennesker og ting man skal forholde seg til; du skal lære å lese, skrive, regne, samtidig som du skal lage nye venner og utvikle dine interesser.

Endringen og forventningene er så vide at det kan hende barnet føler seg helt fortvilet, og dette spesielt om han/hun ikke greier å beherske det som omverdenen krever.

Når du ikke greier å møte opp til de forventningene som stilles til deg i denne fasen, vil du ifølge Eriksson utvikle følelse av mindreverdighet, og føler du mindreverdighet, vil du være mer beskjeden og innadvendt.

Følelsen skaper usikkerhet og det blir vanskeligere å få venner, og når en er usikker og venneløs, er det fort gjort at personen trekker seg vekk fra samfunnet og isolerer seg.

Når du som barn føler deg annerledes og mindreverdig, og uttrykker dette ved å trekke deg vekk fra andre, kan det være at de andre utnytter din situasjon for å styrke sin egen.

Fenomener slik som mobbing og hånliggjøring er eksempler på hvordan noen folk bruker enkeltindivider for å styrke seg selv og sin posisjon, og er veldig normalt å se både i ferdighetsfasen og pubertetsfasen.

Mobbing ødelegger en, og fører ofte til at offeret får økende mistillit til og redsel for andre, og til at det blir sosialt inkompetent.