Innholdsfortegnelse
K7 - samspill og samhandling
H3 – mobbing og rasisme

Oppgave 1 – samspill og samhandling
- Samspill:
- Samhandling:

Oppgave 2 – mobbing og rasisme
- Verbal mobbing:
- Psykisk mobbing:
- Fysisk mobbing:
- Digital mobbing:

Kilder

Utdrag
I denne teksten skal jeg fortelle om samspill og samhandling, og mobbing og rasisme. Jeg skal begynne med å forklare litt hva samspill og samhandling er, og hva som er forskjellen mellom de to.

Deretter skal jeg skrive litt om hvorfor dette er viktig for utvikling og læring, og hvordan man kan bidra til å utvikle gode relasjoner og godt samspill, i skole og barnehage.

Deretter skal jeg ta for meg temaet mobbing og rasisme, hvor jeg skal begynne med å beskrive de ulike typene mobbing og rasisme.

Deretter vi jeg skrive litt om hvilke konsekvenser mobbingen kan ha, både for mobberen, offeret og medløpere. Til slutt skal jeg ta for meg hvordan man kan oppdage mobbing, forebyggende tiltak og hvorfor forebygging er viktig.

---

Samspill: går ut på opplevelsen man har, når man er sammen med noen. Hvordan man møter den andre parten i øyeblikket, og om denne personen kjenner på dette møtet som godt, eller ikke. Handler mye om respekt og verdighet.

Samhandling: handler om den konkrete handlingen som er til stede i samspillet mellom de to personene.

Forskjellen på disse to er at samhandling er den konkrete handlingen som finner sted, mens samspillet kan være usynlig – preger opplevelsen av samhandlingen, hvordan det er for den andre parten å være sammen med deg.

Når det kommer til læring og utvikling er samspill og samhandling ekstremt viktig. Hvordan vi møter barna, vil bidra sterkt til hvordan opplevelse de får av seg selv.

Gjennom en dag på skole eller barnehage, gjør man masse sammen med barn/unge, og deler mange opplevelser og følelser. Kvaliteten på disse møtene vil medvirke til om de utvikler et positivt eller negativt syn på seg selv.

Barnets positive syn på seg selv vil stimuleres mer, desto fler positive samhandlingserfaringer de har. Det er viktig at samspillet et tilpasset hvert enkelt barn, slikt at de føler seg verdsatt og sett.

Man må kunne fange opp signalene barnet gir, og være til stede. Samspill med andre er noe vi gjør hele livet, og det er med på å utvikle oss på flere måter.

Samspillspillet hos spedbarn handler om å kunne knytte sterke følelsesmessige bånd til foreldrene sine, og andre viktige omsorgspersoner. Dette skjer ved at de voksne svarer på de behovene barnet uttrykker.

Senere handler samspillet om å kunne knytte følelsesmessige bånd til venner og andre voksne personer man møter i hverdagen.

Når man er kommet til ungdomstiden, eller er blitt voksne vil hovedfokuset ved samspillet gå ut på å knytte emosjonelle bånd – altså, kunne være intim og personlig uten å miste kontroll over seg selv og egne grenser.

Dette er viktig for læring på mange måter. Man lærer bedre i fellesskap, det å kunne føle tilhørighet gir bedre motivasjon.