Opplysningstiden, en påvirkning eller en lunte

Innledning
Opplysningstiden var en periode som stilte kritiske spørsmål til samfunnet. Senere opplevde styrer at folket begynte å forvente frihet, rettferdighet og demokrati, noe som førte til mye vold og uenigheter.

I hvor stor grad var den Amerikanske og den Franske revolusjonen påvirket av Opplysningstiden, og kunne de ha oppstått uten?

Utdrag
Den Franske revolusjon begynte i 1789 med stormingen av Bastillen som stort sett blir regnet som den utløsende hendelsen ettersom slaget var et viktig symbol på at folket kunne stå imot Eneveldet og Kongefamilien.

Revolusjonen besto av krig og uenigheter mellom det franske folket og Kongefamilien med Kong Ludwig XVI som øverste makthavende.

Frankrike var et stendersamfunn som vil si at folk hadde privileger. De rike, altså Adelen og Geistligheten, slapp for eksempel skatt til tross for at disse var de rikeste i landet.

Disse utgjorde omtrent 2% av befolkningen, som vil si at 98% av folket besto av tredjestanden som utgjorde resten av befolkningen som ikke var av Adel eller Geistlighet.

Disse ble skattet mye, og hovedgrunnen til dette var Frankrikes hyppige krigføringer, i denne perioden i Amerika mot Britene, noe som kostet mye penger.

Vi kan derfor se på den Amerikanske revolusjon som en av hovedgrunnene til at det oppsto en revolusjon akkurat på dette tidspunktet.

Denne urettferdigheten førte til slutt til at folket fikk nok og begynte å kjempe imot. Revolusjonen endte derimot med at Napoleon Bonaparte gjorde et militærkupp og tok over og fikk eneveldig makt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå