Innledning
“Nyttårstale fra en som lytter” er skreven av Leo Ajkic, som er norsk programleder for radio og TV.

Aikjc og familien flyktet fra hjemlandet Jugoslavia på grunn av borgerkrigen, når han var elleve år gammel.

“Nyttårstale fra en som lytter” er en tale som handler om viktigheten med å lytte til hverandre.

Teksten skal være en nyttårstale, og ble publisert på NRK ytring 31.12.2018. Som er naturlig når det skal være en nyttårstale.

Når vi skal inn i et nytt år er det mange som setter nyttårsforsett til seg selv, med ting de vil oppnå eller forandre.

Og denne talen handler jo akkurat om det, at vi må endre oss. Vi må begynne å lytte før vi kaster ut våre egne meninger.

Utdrag
Men teksten er først og fremst informativ. Siden han forteller om “ekte mennesker snakker om ekte problemer”, som han skrev i teksten.

Han forteller om ting som uroer norske mennesker, om problemer vi ser i dag eller problemer som kan komme i framtiden.

Han forteller balt anna om innvandrings problem i Sverige. så han informerer om noe han tror kan være løsningen, som er å lytte til hverandre.

Han bruker fornuft i teksten. Han mener at du kan ikke argumentere når du ikke har lyttet skikkelig etter hva dere argumenterer for eller mot.

Som alle kan være enige i at de er fornuftig. Han har veldig mye informasjon i teksten sin, som jeg har nevnt tidligere.

Ved å gjøre det får han det til å virke fornuftig, og leseren får mer forståelse for det Ajkic snakker om, som er med på å styrke logosen.

Argumentene han bruker er saklige. Og han bruker mye eksempel i tanksen sin som folk ikke lytter eller leser sikkerlig på politiske nyhetssaker, andre sine meninger og problemer.

Han spiller på følelsene ved å først blande deg inn i teksten men å nevne deg, du, dine i innledningen. Så snakker han om store problemer du sikket kan kjenne igjen.

I tillegg til at du også kjenner en uro for det samme som de han snakker om i teksten, og du klarer å relatere til temaet.

Som styrker patosen. Han skriver at alle bør ha å tenke seg om to ganger før de publiserer noe som nyttårsforsett.