Innledning
Stressen påverkar oss människor negativt i slutändan, många tycker om att ha många bollar i luften samtidigt men de håller bara ett tag, de brister tillslut.

Man kan inte ta åt sig att göra allting hela tiden, man kan inte finnas där för allihopa samtidigt, man måste lyssna på sin egen kropps varningssignaler.

Utdrag
Sedan finns de den långvariga stressen- den långvariga kommer när människan inte har de resurser som krävs för situationen längre och risken för utmattningssyndrom är i ett ökat läge

samt att beteendeförändringarna ökas, man kan också få en störd hormonell funktion.

Stressen kan också komma om man inte har tillräckligt med tid för återhämtning efter en period men mycket att göra eller om man har för lite att göra.

Vad gäller stressen så gäller de att man måste vara tydlig och noga med att våga sätta gränser.

Man måste byta tankemönster för att bryta stressen, att ställa samma fråga till sig själv flera gånger gör så att man är steget före stressen och kan besegra den innan den besegrar dig, de frågor som man kan använda sig utav är kanske bland annat “Hjälps jag utav mina tankar eller skadar de mig?”,

“Vad skulle hända om jag tänkte annorlunda nu?”, “Hur länge har jag tänkt såhär?”.

Med tanke på att individer reagerar olika i beteende när de kommer till stress så finns det ingen statistik som visar på vilket beteende man får vid stress.

Just för att de varierar från individ till individ så kan ju beteendemönster se mycket olika ut, man kan ha ett avvikande beteende, är inte social på samma sätt som tidigare, man slutar göra saker som man tidigare gjort, man har svårare att slutföra uppgifter, man gör flera saker samtidigt, pratar snabbt, man känner att man inte har tid för saker längre, avbryter andra när dem försöker prata.