Oppgavebeskrivelse
1. Hva er motivasjon?
2. Gi egne eksempler på indre og ytre motivasjon
3. Er det nødvendig å være motivert for å lære?
4. Hva går self-efficacy-teorien ut på?
5. Hva er mestring?
6. Hva har mestring å si for læring?
7. Hva går attribusjonsteorien ut på?

Utdrag
1. Hva er motivasjon?

Motivasjon er prosessen som guider og opprettholder målrettet atferd.

Motivasjon er det som griper deg, enten det kan få et glass vann for å redusere tørsten eller lese en bok for å få kunnskap.

---

2. Gi egne eksempler på indre og ytre motivasjon

Den Ytre motivasjon er drivkraften som trigger deg til å nå målet ditt. Som for eksempel: Penger. Premie. Et enkelt smil og oppmuntring.

Den Indre motivasjon er kraften som fører deg til å oppnå et mål på grunn av personlig tilfredshet eller lyst.