Motivasjon | Psykologi Kapittel 11 Notater

Oppgavebeskrivelse
1. Hva er motivasjon?
2. Gi egne eksempler på indre og ytre motivasjon
3. Er det nødvendig å være motivert for å lære?
4. Hva går self-efficacy-teorien ut på?
5. Hva er mestring?
6. Hva har mestring å si for læring?
7. Hva går attribusjonsteorien ut på?

Utdrag
1. Hva er motivasjon?

Motivasjon er prosessen som guider og opprettholder målrettet atferd.

Motivasjon er det som griper deg, enten det kan få et glass vann for å redusere tørsten eller lese en bok for å få kunnskap.

---

2. Gi egne eksempler på indre og ytre motivasjon

Den Ytre motivasjon er drivkraften som trigger deg til å nå målet ditt. Som for eksempel: Penger. Premie. Et enkelt smil og oppmuntring.

Den Indre motivasjon er kraften som fører deg til å oppnå et mål på grunn av personlig tilfredshet eller lyst.

Eksempler er: Å stille opp din egen virksomhet eller å delta i en konkurranse.

---

3. Er det nødvendig å være motivert for å lære?

Ja, fordi hvis man ikke har en motivasjon til å lære så gir man blaff, og tilfredsstiller det man han heller har lyst til å gjøre.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå