Modernismen | Skriveøkt innlevering norsk

Del A: Kortsvarsoppgave – «Vil du ha meg? (Sandra)»
Del B: Langsvar oppgåve 4: – «Forspil» (1942) av Inger Hagerup frå diktamlingen «Flukten til Amerika» og teksten «Blodspor» (2018) av Marit Kaldhol frå «Mjølketannmuseet»

Utdrag
«Vil du ha meg? (Sandra)» er et Utdrag frå romanen «Vi ses i morgen» (2013) av Tore Renberg. Handlinga tar plass over svært kort tid, og teksten består hovudsakeleg av et tankereferat.
Forfattaren brukar retoriske verkemidlar allereie i første strofe: «Er jeg en storm? Er jeg eletrisk?».

Her leggar forfattaren grunnlaget for resten av teksten ved å stille to retoriske spørsmål. Ved å nytte det lyriske «jeg» blir teksten meir personleg. Resten av teksten baserer seg på følelsane som ble beskrive her, men derimot blir Sandra skildra som «ho». Vi har tilgang på følelsane og tankane til Sandra, altså ein personal forteljar.

---

Kjærleik er for mange ein av dei viktigaste tinga i livet, og sånn har det vore lenge. Det gjer diktet «Forspil» (1942) av Inger Hagerup frå diktamlingen «Flukten til Amerika» og teksten «Blodspor» (2018) av Marit Kaldhol frå «Mjølketannmuseet» svært aktuelle, uavhengig av tidsepoke. Dei tar for seg to sider av kjærleiken, og på eit vis kan kanskje «Blodspor» være ein fortsetjing av «Forspill»?

I diktet «Forspill» (1942) beskriv Hagerup en fin ventetid på sommaren og på lykka. Blant forfattarens elles mange motiver som krig og død, kjem hennar erotiske og romantiske sider fram i «Forspill». I første vers skildrar Hagerup våren, før ho i andre vers skildrar lykka og forventningane mellom to menneskjer. Begge versa beskriv ei idyllisk ventetid men vektlegga at tiden er ikkje enda «riktig inne». Tittelen hintar til at det å vente på noko kan gjere opplevinga betre.

Teksten «Blodspor» (2018) omhandlar ei kvinne som gjev hjartet sitt til ein man og får det tilbake øydelagt. Ho klarar ikkje å sette hjartet på plass riktig og det held frem med å fale ut. Kvinna dreg så hjartet i ein snor, nokke som ikkje blir tatt godt i mot av folket.

Lesaren kan på mange måtar relatere seg til teksta enten som kvinna som vart såra, mannen som såra ho, eller folket. Teksten omhandlar menneskets skjørheit og ei frykt eller irritasjon over andre sine problema.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå