Sult av Knut Hamsun | Modernismen -Norsk

Innholdsfortegnelse
Oppgave 3
- Bibliografi

Utdrag
Jeg har valgt å sammenligne et utdrag fra Sult av Knut Hamsun med «T-banematrisen» av Fredrik Høyer. Sult er en roman fra 1890 og regnes som et gjennombrudd for modernistisk litteratur i Europa.

«T-banematrisen» er en del av Grønlandsūtraen – Diktsyklus ment for høytlesning, og er skrevet i 2016.

«T-banematrisen» regnes som en del av postmodernistisk litteratur. Til tross for at disse to tekstene er skrevet under forskjellige tidsperioder, har de flere likheter.

Sult er skrevet om en slags indre monolog, fortalt i jeg-form der hovedpersonen er forteller. Dette er svært typisk for modernismen.

«T-banematrisen» er skrevet som et dikt ment for høytlesning, med elementer både fra litteratur, teater og rap. Å blande sjangre slik som Høyer har gjort er typisk for postmodernismen.

Tematikken i «T-banematrisen» handler i stor grad om at vi må gjøre noe med miljøproblemene, og da er det naturlig å henvende seg til de som skal bære verden videre.

Høyer henvender seg derfor til den yngre generasjonen ved å bruke et muntlig språk med flere banneord.

Begge tekstene handler om to personer i byen, og alle tanker og følelser som de har. Temaet i Sult er fremmedfølelse og menneskers irrasjonelle sjeleliv.

Det er mye fokus på følelsene til jeg-personen, som i stor grad handler om ensomhet, usikkerhet og fremmedfølelse. Eksempel på dette er:

Hvorfor hadde de siste måneder fart så merkelig hardt frem med meg? Jeg kjente slett ikke mitt lyse sinn igjen og jeg hadde de underligste plager på alle kanter.

Jeg kunne ikke sette meg på en benk for meg selv eller røre min fot noe sted hen uten å bli overfalt av små og betydningsløse tilfeldigheter, jammerlige bagateller som trengte inn i mine forestillinger og spredte mine krefter for alle vinduer.

Her skildrer Hamsun jeg-personen sine dystre og ensomme tanker uten noen form for filter. Denne måten å skrive på kom som en følge av den nye terapiformen psykoanalyse

som psykiatrikeren Sigmund Freud oppfant under modernismen. Psykoanalyse går ut på at en pasient ligger på en benk hos en terapeut, men uten å se terapeuten.

Hensikten er at det skal være lettere å åpne seg når man ikke ser terapeuten, slik at man kan fortelle om alle sine tanker for å få større tilgang til det underbevisste

alle våre drømmer og følelser, og alt det som er tabubelagt. Hamsun var inspirert av psykoanalyse i skrivemåten sin, og skrev på en måte som tidligere hadde vært tabubelagt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå