Knut Hamsun & Nyromantikk | Notater | Norsk

Innholdsfortegnelse
NYROMANTIKK: norsk reaksjon på realismen

HAMSUNS MERKEVERDIGE FIGURER

FRA STORE NORSKE LEKSIKON:

FRA HAMSUNSENTERET:
Markens grøde (1917)

Utdrag
Nyromantikken henger sammen med symbolismens syn på det moderne samfunnet som et fremmed sted. Den raske industrialiseringen og urbaniseringen førte til at stadig flere følte seg fremmedgjort. Dette krevde andre menneskeskildringer enn realismens problemdiktning. Det ble behov for psykologisk og subjektiv diktning.

Den kraftigste reaksjonen på realismen kom KNUT HAMSUN (1859-1952) med. I artikler og foredrag angrep han eldre kollegaer og oppfordret til psykologisk skildring av det moderne individet. (Fra Knut Hamsuns «Fra det ubevisste sjæleliv», Samtiden, 1890.

---

Knut Hamsun er en av Norges fremste romanforfattere, en viktig skikkelse både i 1890-tallets nyromantikk og i mellomkrigstidens mer realistiske romanlitteratur, nyrealisme – kunstretning.

Romanen Sult (1890) kan dessuten sees som et pionérarbeid innen europeisk modernisme. På bakgrunn av Markens grøde (1917) ble Hamsun i 1920 tildelt Nobelprisen i litteratur. Blant hans fremste romaner er ellers Mysterier (1892), Pan (1894), Benoni (1908), Rosa (1908), Landstrykere (1927), August (1930) og Ringen sluttet (1936).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå