Oppgavebeskrivelse
Del A Kortsvaroppgåve
Svaret bør ikkje vere på meir enn cirka 250 ord. Legg merke til at det står ein
kommentar under sjølve oppgåveinstruksen. Kommentaren vil vere til hjelp for å løyse oppgåva.

Vedlegg:
Utdrag frå Pan av Knut Hamsun, 1894

Gjer greie for nyromantiske trekk i romanutdraget.

Kommentar:
I svaret ditt skal du skrive om både form og innhald.

Pan, utdrag

Innholdsfortegnelse
Pan, utdrag
Ordforklaringar:

Utdrag
Sommernætter og stille vand og uendelig stille skoger. Intet skrik, intet fottrin fra veiene, mit hjærte var fuldt som av dunkel vin.

Møl og sværmere kommer lydløst flyvende ind gjennem mit vindu, hitlokket av skinnet fra gruven og av duften fra min stekte fugl.

De støter mot taket med en dump lyd, svirrer forbi mine ører så det farer koldt gjennem mig og sætter sig på mit hvite krudthorn på væggen...