Romananalyse av Victoria – 5 i karakter

Innledning
Romanen Victoria er skrevet av Knut Hamsun og ble utgitt i 1889. Dette var det samme året som han giftet seg med sin første kone Bergliot Bech. Boken blir ansett å være et av Hamsuns mest populære verker.

Victoria tilhører nyromantikken. Dette blir vi gjort kjent med allerede i innledningen av boken, hvor den nye retningen innen norsk diktning som kom på 1890-tallet kort fortelles om.

I tillegg får vi vite en del av tankene og følelsene til personene i boken, dette er med på å styrke inntrykket om at det er en nyromantisk roman.

Knut Hamsun har lagt vekt på et tema som han ofte gjør, nemlig forholdet mellom mann og kvinne. Mannen føler både mindreverd og underlegenhet for kvinnen. Dette fører ofte til rivalisering mellom kjønnene.

Innholdsfortegnelse
Handling og motiv 1
Språklige virkemidler - fortellermåte, stil og kronologi 2
Miljø og Naturskildringer 3
Personkarakteristikk 4
Temaer og budskap 6
Avslutning 7

Utdrag
Virkemidlene som er brukt i boka har mye å si for handlingen og personene. Fortelleren i «Victoria» er delvis allvitende og i 3. person.

Dette betyr at han går inn i både følelsene og tankene til personene som står midt i handlingen, men også de som står utenfor sentrum av handlingen.

Knut Hamsun skriver ting både innenfra og utenfra. Med det mener vi at når han skriver om Johannes, får vi vite om følelsene og tankene hans.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå