Innledning
Helt i fra begynnelsen får vi et inntrykk av hva teksten dreier seg om. Tittelen Et dukkehjem er meget relevant for teksten, og gjør at leseren raskt forstår temaet og handlingen.

Videre får vi en kort beskrivelse av situasjonen før vi blir tatt rett inn i samtalen. Dette er en in medias res-åpning, og er et fellestrekk for begge tekstutdragene.

Noen utpreget spenningskurve er det ikke, da det allerede i første setning er gjort klart at Nora skal forlate sin ektemann.

Vi kan allikevel tyde at temperaturen stiger i samtalen, etter som ektemannen begynner å skjønne tegninga.“Nora, hvor du er urimelig og utakknemlig! Har du ikke vært lykkelig her?”

På dette tidspunktet kan det tyde på at ektemannen er gått over i en forholdsvis sint tilstand, og temperaturen kan sies å være på sitt høyeste.

Dette fører til at leseren kan leve seg inn i mannens fortvilelse, samtidig som man forstår Noras ukomfortable tilværelse. Selve slutten kan sies å være lukket, da vi vet at Nora forlater ektemannen.

Innholdsfortegnelse
Fortellermåte:
Skildringer:
Virkemidler

Utdrag
I teksten får vi kun høre om Nora og Helmer, der Helmer tiltales Thorvald av Nora. Vi får vite at Nora ikledd hverdagskjolen sin, og kan ut i fra dialogen og de korte opplysningene lese at hun opptrer rolig, men bestemt.

Følgende sitat er et eksempel på dette: “(ryster på hodet). Dere har aldri elsket meg. Dere har bare syntes det var fornøyelig å være forelsket i meg.”

Vi får også vite at de sitter på hver sin ende av et bord, uten at det er av stor betydning for leseren.

Som nevnt tidligere, blir Helmer etter hvert ganske sint, etter som han forstår at Nora vil forlate ham.

Vi kan derfor tyde at han er en nokså lett irritert person. Disse skildringene er allikevel ganske ubetydelige for leseren, da selve innholdet i samtalen er av større betydning.

I likhet med Et dukkehjem får vi heller ikke her noen spesielle personskildringer, men på grunn av miljøskildringene og den sceniske framstillingen av de ulike gravferdene, skjønner vi at antrekket og utseendet til de involverte er meget forskjellig. “Da kisten – dekket med blomster og hvite silkebånd…