Et dukkehjem | Analyse | Henrik Ibsen | Kortsvarsoppgåve

Innledning
«Et dukkehjem» er eit drama skriven av Henrik Ibsen og gitt ut i 1879. Teksten er språkleg modernisert og kom ut i den kritisk-realistiske perioden.

Handlinga er eit samtidsdrama.

Stykket set fokus på likestilling, kjønnsrollemønster og mangel på fridom i ekteskapet.

Desse tema var svært aktuelle i den kritisk-realistiske perioden, som var ein periode der realistane kritiserte dei ulike delane av samfunnet.

Realistane viste sine eigne synspunkt i samfunnsdebatten gjennom stykka sine.

Utdrag
Seinare i stykket forstår Nora dette og innser at ho har spela dukkerolla gjennom heile livet sitt. Temaet i stykket er kvinnene si svake stilling i samfunnet.

Stykket set eit fokus på kvinneidealet som eit ikkje- tenkjande individ og som berre er til for å glede mannen og passe på borna.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå