Gjenganere av Henrik Ibsen | Oppgave

Innledning
Jeg har valgt å fordype meg i Gjengangere av Henrik Ibsen og Familiehemmeligheter av Wenche J. Seltzer. Noe begge tekstene har til felles er at de skjuler flere familiehemmeligheter, som kan være vanskelige å holde skjult for omverden rundt.

Vi kan undre oss om det er noen forskjeller på hva slags type hemmeligheter som familiene skjulte før, og hvilke som skjules i dag.

I oppgaven har jeg valgt å fokusere på følgende problemstilling, hvor jeg skal «Undersøke hvordan barna i de tre tekstene er de som bærer symptomene på at noe er galt bak fasaden i familien».

Grunnen til at jeg valgte å skrive min særoppgave om disse tekstene er for at jeg fikk øynene opp for de mange hemmeligheter som blir skjult i Gjengangere, da vi leste den på skolen.

Jeg ønsket derfor å finne en bok fra nåtiden som tar opp like temaer de problematiserer og spesielt hvordan karakterene velger å skjule hemmelighetene for barna.

Innholdsfortegnelse
Innledning......................................................................................2
Gjengangere....................................................................................3
Familiehemmeligheter..................................................................5
Sammenligning.............................................................................8
Konklusjon......................................................................................11
Litteraturliste...............................................................................12
Refleksjonsnotat.......................................................................12

Utdrag
Gjengangere er et verk skrevet av Henrik Ibsen i 1881. Vi kan ut ifra undertittelen «Et familiedrama» si noe om at dette verket handler sentralt om familien, som består av Fru Alving, Osvald og kammerherreinde Alving.

Familiedramaet handler langt i fra ikke bare om disse tre karakterene. De fire rollene Snekker Engstrand, Pastor Manders, Regine og stuepiken Johanne er med på å skjule familiens sannheter i Ibsen sitt dramastykke.

Farsproblematikken, med en ikke tilstedeværende far i stykket, starter lenge før Herr Alving dør da Osvald bare er 16 år gammel (Syversen, T.G. 2015).

Osvald blir sendt på kostskole i Frankrike for å «skjermes» fra sin far. Grunnen til dette er at Fru Alving ønsker å skjule ektemannen sine dårlige holdninger til alkohol, tobakk og hans mange omganger med kvinner, for sønnen Osvald.

Osvald vender tilbake i andre akt da han har fått en livstruende sykdom. Fru Alving er ekstremt opptatt av at det ikke er noe galt med Osvald og hun benekter mye av det han forteller henne, spesielt at han ikke har arvet sykdommen syfilis, av faren sin.

På denne tiden visste man ikke at det ikke var mulig at en slik sykdom kunne spre seg gjennom arv. Osvald blir i dette tilfellet sett på som en som bærer faren sin skam over sykdommen og blir en symptombærer som vil føre sykdommen videre til neste generasjon.

Hvis vi ser bort i fra Helene sine meninger, hevder vi at sykdomsanfallene og hans dårlige helse med alkohol og røyk, er noe Osvald faktisk har arvet fra sin far.

Fru Alving mener at Osvald er mer lik henne selv enn faren. Pastor Manders hevder at Osvald var så lik hans far da han kom inn døra med sigaren i munnen:

PASTOR MANDERS: Da Osvald kom der i døren med piben i munden, var det som jeg så hans far lyslevende. OSVALD: Nej virkelig? FRU ALVING: Å, hvor kan De dog sige det! Osvald slægter jo mig på.

PASTOR MANDERS: Ja; men der er et drag ved mundvigerne, noget ved læberne, som minder så grangiveligt om Alving – ialfald nu han røger. FRU ALVING: Aldeles ikke.

Osvald har snarere noget presteligt ved munden, synes jeg. PASTOR MANDERS: Å ja, å ja; adskillige af mine embedsbrødre har et lignende drag (Ibsen HIS: 420).

En grunn til at sannhetene i Gjengangere blir holdt hemmelige, er for at familien skjuler seg bak en fasade, hvor andre utenfra helst ikke skal slippes inn.

Bestikkelser med penger må til for at hemmelighetene ikke skal komme frem i lyset og vi forstår at denne tankegangen ikke vil fungere.

Fru Alving ønsker å beholde sin fasade skjult og en av måtene hun gjennomfører dette på er ved at Osvald ikke skal få arve noen ting fra sin far.

Dette gjør at Fru Alving skjermer Osvald totalt fra faren sin arv, og det som er igjen etter hans død. Selv etter kammerherreinde Alving sin død, vil de skjulte sannhetene leve videre.

Det virker som om Fru Alving ønsker å fortrenge mannens død og at hun tror at mannens hemmeligheter kan glemmes etter han sin bortgang.

Vi kan diskutere om valget av å sende bort Osvald til Paris var en god idé eller ikke. Dette kan være et passivt trekk fra Fru Alving sin side.

Det å sende ham bort kan symbolisere at hun ønsker å fortrenge sannhetene og heller sende ham bort, enn å snakke om problemene som angår familien deres.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå