Manus til historiepresentasjon | Mahatma Gandhi

Innholdsfortegnelse
1.Lysbilde:
2.Lysbilde: Hvem var Mahatma Gandhi?
3.Lysbilde: Sør-Afrika
4.Lysbilde: Returen til fedrelandet
5. Lysbilde: Politiske aksjoner
7.Lysbilde: Konklusjon
8.Lysbilde: Kilder

Utdrag
• Han overtok i 1929 ledelsen av frigjøringskampen. Et typisk trekk ved Gandhis aksjoner var at de gjerne hadde et praktisk formål, som for eksempel saltmarsjen i 1930.

I protest mot en meningsløs saltskatt og engelskmennenes monopol på å produsere salt, marsjerte Gandhi og 60-70 tilhengere 300 kilometer til fots fra sitt hovedkvarter i Ahmadabad og ut til kysten, der de åpenlyst brøt loven og tok opp salt fra vannkanten.

Marsjen ble en solid mediejippo med et tallrikt pressekorps på slep, som rapporterte daglig fra marsjen, til engelskmennenes store irritasjon.

• Det britiske kolonistyret hadde negative økonomiske konsekvenser for landet, fordi britene ikke ville satse på reformer.

Indiske vevere hadde blitt utkonkurrert av importerte tekstiler fra Storbritannia under den industrielle revolusjonen, men det ble ikke investert i ny teknologi.

Så som et ledd i kampen for selvberging og mot import av utenlandske varer, vekket Gandhi til live gamle håndverkstradisjoner innen spinning og veving.

Å bære khadi, hjemmespunnet og håndvevde bomullsklær, ble et symbol på indisk stolthet. Spinnehjulet i det indiske flagget vitner om hvilken betydning khadi fikk i den indiske uavhengighetskampen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå