Livsstilsykdommer | Manus Naturfagsprosjekt

Manus til presentasjon om Livsstilssykdommer

Innledning
-Konsekvenser av «festrøyking», drikke i helger, trene lite, spise usunt utenfor helgen, stress osv.

I mange vestlige land skjedde det betydelige endringer i kostholdet etter 1950. Vi spiser i dag langt mer kjøtt, meieriprodukter, planteoljer, fruktjuice og alkohol, mens forbruket av stivelsesrike matvarer som brød, poteter, ris har gått ned.

Forskere tror at slike endringer i kosten og livsstilen har hatt betydning for utviklingen av kreftsykdommene, noe som blir tydelig når mennesker flyttet fra et land til et annet og i løpet av ganske få år utvikler samme risiko for kreftsykdommer som de fastboende i deres nye hjemland.

Dette er en sterk indikasjon på at miljøfaktorer heller enn arvelige faktorer er mest avgjørende for internasjonale forskjeller i kreftforekomst.

Utdrag
Livsstilssykdommer opptrer senere i et individs liv og trenger lengre tid for å kunne bli årsak til død. Det er i våre dager blitt mulig. På slutten av 1800-tallet var forventet levealder i Norge snautt 50 år.

Fra 1900 steg levealderen jevnt til om lag 70 år i 1950 og om lag 81 år i 2000 for menn og kvinner samlet. I 2012 var forventet levealder for kvinner 83,4 år og for menn 79,4 år.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter