Mahatma Gandhi og Immanuel Kant: Sannhet

Innledning
I moderne filosofi finnes det to typer sannheter som vi forholder oss til. Den ene er empirisk sannhet, her trengs det en erfaring for å få kunnskap om noe. Et eksempel på dette er at om du regelmessig vanner en plante så vil den vokse. Dette vet vi, ettersom vi har sett det før.

Den andre type sannheten er logisk sannhet, denne forteller at for å få kunnskap eller en formening om noe så trengs det ikke en erfaring, kun logisk sans. Et eksempel på dette er høydeskrekk, mennesker og dyr flest som lever på bakken er redde for høyder, dette er fordi vi vet a priori at man vil skade seg dersom man faller fra en stor høyde. Det er instinktivt, noe vi vet helt uten videre. I denne teksten skal jeg redegjøre Immanuel Kant og Mahatma Gandhi sine teorier om sannhet, deretter drøfte forskjellene og likhetene mellom de to teoriene.

Utdrag
Mahatma Gandhi var en Indisk politiker som først og fremst ble kjent for sin teori om ikkevold. Han ledet nasjonalistbevegelsen mot britene i India og ble anerkjent da han ønsket å bruke ikkevold som et middel i sosial og politisk kamp. Gandhi var en veldig religiøs hindu og i Ahmadabad grunnla han en klosterliknende skole som hadde fokus på religion og etikk i pakt med det han kalte satyagraha- å holde fast ved sannheten.

Ghandi mener at alle har subjektiv sannhet og den er noe du burde holde fast på- noe som ikke betyr at du ikke skal være åpen for innspill, men du skal forsøke å nærme deg andres perspektiver uten å gi slipp på ditt eget. Han mener at ved å anerkjenne at man har disse fordommene og jobber sammen med andre vil en kunne komme frem til den objektive sannheten.

For Mahatma Gandhi var sannhet det samme som Gud. Han mente at sannhet fantes i alle vesener. Å praktisere ikkevold i alle sammenhenger var for Gandhi ekvivalent som å leve sant. Praksisen om ikkevold kalte han satyagraha, der utgangspunktet er at ingen kan med sikkerhet vite om noe er sant eller ei, men at man likevel burde lede et liv med et konstant oppdrag om å søke det som er mest sant.4

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå