Oppgavebeskrivelse
2. Forklar de fem forskjellige måtene vi bruker kulturbegrepet på?

3. Hva er sammenhengen mellom kultur og identitet?

4. Hva er et multi-kulturelt samfunn?

5. Hvilken funksjon har ritualer for en kultur?

6. Hva er urfolk? Hva kjennetegner samene som folkegruppe?

Utdrag
1. Ordet kultur kan vi dele i to, ​Cultura​ og ​Cultus.​ Cultura er noe vi har dyrket fram. Vi har forandret den. Cultus betyr å dyrke gudene, altså skape ulike religioner.

Kultur er åndsliv, det går på det som vi tenker. Åndsliv består av humanvitenskap og kunst.

Det vi mennesker gjør som er spesielt for oss, som skylder oss fra dyr. Men dyr kan også tenke og endre. Vi er ikke så langt ifra dyrene på en måte.

Humanvitenskap er vitenskap om menneskene. For eksempel å filosofere.

Når du skal filosofere bruker du dine egne tanker og du henter inn informasjon og begrunner det.

I kunst trenger du ikke å begrunne eller å hente informasjon. Naturfag er for eksempel egentlig ikke humanvitenskap, men det kan være.

Det finnes mange typer kunst. Kunst kan været et bilde. Ferdigheter fra deg selv for å lage kunst. Om det er nyskapende, kan det være kunst.

Kunst kan defineres som fantasifullt og kreativt. Kunst er når man ser noe som gir deg en helt ny oppleve, og som får deg til å tenke helt nytt. En opplevelse som man ikke har hatt før.

Å lage en stol er for eksempel verken kunst eller humanvitenskap.

Det er praktisk, alle kan klare å tegne eller lage en stol. Det kan også være kunst – med tanke på at man kan lage en spesiell, fin stol til pynt.

Men normalt vil å lage en stol verken være kunst eller humanetisk.

2. Kultur kan også være noe man gjør. Kultur kan være aktivitet. Idrett for eksempel, fordi det avhenger av din egen aktivitet og ferdigheter.

---

Hvordan identitet vi har kan ha noe å si med også hvordan kultur vi har. Kulturen vår former på en måte vår identitet til en som passer i kulturen.

Kultur betyr som sagt på en av måtene at noe er dyrket. En tradisjon eller en generasjon.

Noe menneskene skaper og overtar, og senere overtar noen andre. Kultur er kunnskaper og ferdigheter som føres fra generasjon til generasjon.

Slik går det om og om igjen. Kultur er ikke medfødt, men noe vi blir en del av i løpet av oppveksten der vi blir opplært.

Hvem vi er med og hvem vi lærer noe av, hvem vi velger å bli påvirket av har mye å si for hvorfor kultur og identitet hører sammen.

Det er også sånn at man ikke alltid oppfører seg helt likt hele tiden, det kan ha mye å si hvem man faktisk henger sammen med.

Dersom man er med venner, vil man oppføre og snakke annerledes enn om man hadde vært sammen med familie.

Det er ikke fasit at alle mennesker er akkurat slik, men veldig mange er det. Identitet er hvordan du er, kjønn, språk, farge og alder.