Innledning
Nazismen, også kjent som nasjonalsosialismen, er en ideologi som oppstod i Tyskland etter første verdenskrig. Nazismen er en aggressiv og rasebasert nasjonalisme.

Hitler brukte denne ideologien aktivt i sin tankegang under andre verdenskrig. I denne teksten skal jeg ta for meg nazismens kjennetegn, nazismens opprinnelse og nazismen under andre verdenskrig.

Innholdsfortegnelse
Nazismen

Nazismens Kjennetegn
- Sterk Nasjonalisme
- Den Ariske Rase Er Overlegen
- Antisemmittisme
- «Urene» Folk Skal Forvises Eller Utryddes
- Demokratiet Fungerer Ikke
- Imperialisme

Nazismens Opprinnelse

Nazismen Under Andre Verdenskrig

Utdrag
IMPERIALISME:

Imperialisme betyr «å herske». Målet til Hitler var å gjøre Tyskland stort igjen og å få kontroll over så store landområder i Europa som mulig.

Imperialisme var det som førte Europeiske land til å kolonisere store deler av verden i mange århundrer før de to verdenskrigene.

---

NAZISMENS OPPRINNELSE:
Nazismen hadde sitt opphav i Det Nasjonalsosialistiske Tyske Arbeiderparti (NSDAP).

Partiet ble stiftet i München 24.februar 1920, og var bare en del av mange ultranasjonalistiske organisasjoner som vokste frem etter krigsnederlaget av den første verdenskrigen.

Tankegangen gikk imot Versaillesfreden, men det var såpass få medlemmer at ideologien ikke fikk noe gjennomslag.

Mer alvorlig ble det da Adolf Hitler ble leder for partiet ett år senere i juli 1921.

Han skaffet mye oppmerksomhet til partiet, men de fikk ikke ordentlig fremgang før etter børskrakket i New York.

Det tyske folket følte seg urettferdig behandlet etter første verdenskrig. Tyskland fikk skylden for krigen og måtte betale store krigserstatninger, selv da landet lå i ruiner.

Børskrakket i New York gjorde elendighetene enda verre. Økonomien var dårlig i hele Europa og rammet Tyskland spesielt hardt.

Denne urettferdigheten og den dårlige økonomien førte til at nasjonalfølelsen blomstret frem hos det tyske folket.

Dette gjorde det enkelt for partileder Adolf Hitler å komme til makten, da han lovet folket at Tyskland skulle bli stort igjen og at økonomien skulle bli bedre. Han ble stemt frem på demokratisk vis i 1933.

Hitler var nazist og valgene han gjorde under andre verdenskrig var basert på den nazistiske tankegangen.

Det ble drept minst 25 millioner uskyldige mennesker i løpet av krigen på grunn av nazismen.