Karriereprosjekt – Master I ØKONOMI OG LEDELSE, siviløkonom

  1. a) Utdanning

    Mastergrad i økonomi og administrasjon ved NHH Norges Handelshøyskole.Krav:

    Generell studiekompetanse
    53 studiepoeng med førstegangsvitnemål, 56 poeng ordinært.
    S1+S2 eller R1 matteInformasjon hentet fra nettsiden til NHH. (NHH, Norges Handelhøyskole, 2016)

Søknad:
Gjennom samordna opptak med egen studiekode «vel 191 345».
Fristen er 15. april.
Søker inn på bachelor → garantert plass på master etter bachelor.

Informasjon hentet fra nettsiden til NHH.

Innholdsfortegnelse
Del 1: Utdanning og yrk
Del 2: Økonomi

Utdrag
a) Månedsbudsjett studietid:
Jeg ble fort ferdig, derfor kombinerte jeg års- og månedsbudsjett ettersom det gjorde det enklere for meg å lage et realistisk månedsbudsjett.

På nettsiden til lånekassen fant jeg ut ved hjelp av kalkulatoren deres hvor mye jeg vil få i lån og omgjøringslån.

Lønningen fra jobben mener jeg er realistisk. Jeg har beregnet en timelønn på 155 kr hvor jeg har en stilling hvor jeg jobber én gang i uka fast og annenhver helg.

I tillegg har jeg skrevet opp en høyere lønn de månedene jeg vet jeg kommer til å jobbe mer, som i sommerferien og rundt jula.

Dette har jeg erfaring med fra min egen jobb, så jeg tenker det er realistisk for studietiden også. Jeg har beregnet skatt og trukket det fra lønna på forhånd.

I august beregnet jeg å bruke 5 000,- av studielånet og 5 000,- fra sparekonto til å kjøpe en ordentlig PC til resten av studietiden.

PC-en står oppført under «undervisningsmaterialer». I årsbudsjettet tar jeg utgangspunkt i det første året i studietiden.

Jeg vil kun trenge å kjøpe PC dette året, så denne utgiften vil falle bort fra budsjettet de andre årene.

På nettsiden til NHH fant jeg ut at semesteravgiften til Studentsamskipnaden i Bergen er på 590,- pr semester.

Sammen med semesteravgiften krever NHH inn en avgift på 190,- pr semester som går uavkortet til Kopinor.

På siden til Studentsamskipnaden i Bergen fant jeg en hybel i en studentbolig på Grønneviksøren hvor leien var 4 835,- i måneden.

I tillegg til leia kostet det 300,- ekstra for strøm pr. mnd. Hybelen har gratis internett. Jeg ser for meg å kun bruke nettbaserte streamingtjenester og trenger derfor ikke betale NRK-lisens.

På finn.no fant jeg alle lærebøkene jeg trenger til studiet mitt, for halv pris. De fremstår som nye og jeg kan også selge de videre når studietiden min er over.

På nettsiden skyss.no som er nettsiden over Bergens kollektive tilbud, fant jeg pris for 180-dagers kort for studenter.

Dette kostet 2 290,- pr kort. Jeg trengte derfor å kjøpe ett i august og ett i januar.

Dette var ikke noe problem for økonomien ettersom jeg har høyest inntekt disse månedene.

Noen av månedene har jeg større utgifter enn inntekter, men dette går fint ettersom jeg har relativt høye overskudd månedene før slik at jeg aldri går i minus.

b) Månedsbudsjett etter endt utdanning
Ifølge nettsiden karrierestart.no tjener en nyutdannet økonom med master i økonomi og administrasjon i gjennomsnitt 36 600 kr i måneden.