Innledning
Oppgaven er her å finne en idé til en bedrift og utvikle en plan for oppstarten av denne.

Kompetansemålet for denne oppgaven er å vurdere muligheter for utfordringer ved å etablere en bedrift og trekke ut hovedlinjene i et resultat- og balanseregnskap.

Innholdsfortegnelse
1. Forretningsidé
2. Personlige opplysninger
3. Markedet og tjeneste
4. Økonomi
5. Kapitalbehov og finansiering
6. Markedsføring
7. Organisering og administrasjon + handlingsplan

Utdrag
Markedet i Sandnes sentrum er stort, da flertallet har et kjøretøy og synes det er for dyrt med maskinvask på bensinstasjonen.

Det er så klart de som vasker bilen selv, men mennesker i vår alder vil heller betale en liten sum for å få noe såpass trivielt gjort for dem.

Når det kommer til konkurranse, vet jeg bare om en annen hall som tilbyr håndvask, og disse tar 250 per vask.

Siden forretningen min bare er et enkeltmannsforetak har jeg da mindre å svare til, som f.eks. lønninger til flere personer, og har dermed muligheten til å ta mindre og mer variert.

I vaskehallen skal det tilbys støv-tørking av innsiden av bilen, vasking (ikke støvsuging) av innsiden av bilen, rydding og dypvask i tillegg til vanlig vask av utsiden av bilen.

Disse aktivitetene skal tilbys på forskjellige billige priser med et håp om at kunder heller velger det billige alternativet, selv om det kanskje tar 10 min mer.

---

For å starte dette firmaet har jeg ingen planer om å ta opp lån, da jeg har stor nok egenkapital til å starte opp dette selv, altså at jeg kan finansiere det selv.

Et resultatbudsjett burde nok bli satt opp, om enn bare fordi jeg liker å ha et mål å jobbe mot.

Resultatbudsjettet hadde da vist de forventede inntektene og utgiftene for en gitt periode, noe jeg kunne utviklet ettersom jeg fikk flere kunder.

Før jeg starter det opp, derimot, vil jeg nok ha satt opp et balansebudsjett, som viser forventede eiendeler (vaskematerialer) og gjeld eller egenkapital på et gitt tidspunkt.

Dette for å se om jeg faktisk har det som trengs for å holde meg til planen om å bare bruke egenkapitalen.