Innholdsfortegnelse
Sosialistisk Venstreparti
Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Venstre
Kristelig folkeparti
Miljøpartiet de grønne
Høyre
Fremskrittspartiet

Utdrag
Sosialistisk Venstreparti, forkortet SV, har erklært ideologi Demokratisk sosialisme, økososialisme og feminisme. Grunnlagt i 1975.

De har 7 representanter i stortinget. Deres politiske posisjon er på venstresiden. Altså den sosialistiske siden av politikken.

Audun Lysbakken er partiets leder. SV har ordføreren i Oslo i perioden 2015-2019. Hun heter Marianne Borgen.

---

Arbeiderpartiet ble grunnlagt i 1887. Det første navnet var “Det forenede norske arbeiderparti”, så “Det norske arbeiderparti” og nå fra 2011 “Arbeiderpartiet”.

Arbeiderpartiet ideologi er “Sosialdemokrati”, og arbeiderpartiet sin politiske posisjon er venstre.

I dag har arbeiderpartiet 55 representanter på Stortinget. Arbeiderpartiet er partiet som har vært mest i regjering siden 1945. 14 av 22 regjeringsperioder.

---

Senterpartiet ble stiftet på landsmøte i 1920. De har et ordtak: “Vi tar hele Norge i bruk”. De har ikke sagt at de har en enkel ideologi, men de legger vekt på kristne og humanistiske verdier.

Selv om de ikke har uttalt seg og hva deres ideologi er direkte, så blir de definert innenfor sentrisme og argrarianisme. Når de først ble stiftet kalte de seg for bondepartiet.

De endret navn til senterpartiet etter en stund, men de står fortsatt for rettigheter for bønder osv.

---

Miljøpartiet de grønne jobber hovedsakelig for å skape et mer miljøvennlig samfunn. MDG har lenge ikke vært særlig representert i stortinget før i 2015 når Rasmus Hansson ble representant i stortinget. siden det har miljøpartiet vokst.

En av de tingene som MPD jobber mest for er å nå 2 graders grensen, altså slippe ut mindre CO2.

De er også veldig opptatt av dyrevern altså at ingen dyr mishandles og lever et vondt liv og at avlivning prosessen går greit for seg.

De er også veldig for likestilling mellom både kvinner og menn og homosexuelle og hetrosexuelle mm.