Kjære blandingsbarnet mitt | Analyse

Innledning
Diktet «kjære blandingsbarnet mitt» er skrevet av Sandeep Singh. Sandeep Singh er egentlig en journalist, manusforfatter og musikkanmelder, men han skrev dette diktet for boka Third Culture Kids som ble gitt ut i 2019.

Boka er en samling av tekster hvor kjente personer deler bekjennelser og refleksjoner knytt til å vokse opp i et flerkulturelt Norge.

Motivet til diktet er en far som forteller om opphavet til sønnen og han gir tips til sonen om framtida hans. Temaet i teksten kan være å gå mot strømmen og være innovativ og selvstendig.

Utdrag
Dette diktet er et såkalt moderne dikt der diktet ikke er oppbygd av faste strofer, men av avsnitt. Avsnittene i diktet er nokså korte og varierer mellom en og seks verselinjer.

Det er 24 avsnitt i diktet. I starten av diktet handler det om opphavet til duet og at han må være selvstendig, etter hvert skjer det et temaskifte der temaet skifter til å handle om framtida til duet.

Det blir brukt et enjambement for å vise dette. «Om du først må finne tonen, se/ frem»

Diktskriveren bruker då her enjambement for å legge ekstra trykk på ordet «frem» og leseren blir då ekstra observant på dette ordet. Siden at diktet handler om fremtiden etterpå passer dette bra inn i diktet

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå