Isklar er det beste vannet til mat | Analyse

Vatn i staden for vin?

Innledning
Reklamen «Isklar er det beste vannet til mat» er gitt ut av Isklar. Denne stod i VG sitt helgemagasin laurdag den 10.oktober 2018. Det har alltid vore fokus på at til god mat skal ein ha god drikke, helst alkohol.

Isklar produserer vatn, og ville nok i denne reklamen få fram at kaldt og friskt vatn passar like godt til maten som anna drikke. Vi kan rekne med at målgruppa for denne reklamen er nordmenn flest, i alle fall dei som er i ein slik alder at dei les både aviser og vekeblad.

Utdrag
Reklamen er eit A4 ark som er delt i to like store delar. Den øvste delen er eit bilete av Ørjan Johannessen med overskrifta på reklamen og ei lita skrift under, og nedste delen inneheld ei underoverskrift, to illustrasjonar og tre brødtekstar.

Den nedste delen er delt inn i to deler igjen, ein større og ein litt mindre. Ved den minste til venstre ser vi eit bilete av ei blomkålsuppe med ein brødtekst under. Den største delen inneheld overskrifta og brødtekst med ein illustrasjon av to isklarflasker i ulike fargar heilt til høgre.

Under dette finn vi endå ein liten brødtekst med logoen til Isklar heilt til høgre.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå