Barnets beste på tross av trang økonomi i skolen?

Innledning
I dagens samfunn ser vi at bevilginger gjort til skolesektoren gjennom statsbudsjettet, styrer hvordan vi som skole må arbeide på individnivå. I følge Bronfenbrenners modell ser vi tydelig hvordan de ulike nivåene blir styrt helt fra regjeringsnivå og ned til den enkelte.

I vårt arbeid som Barne og ungdomsarbeider ser vi hvordan de økonomiske rammene får betydning for barnets behov, og det kommer tydelig frem når vi melder vår bekymring for barn som strever med psykososiale vansker. Istedenfor at tiltak settes i gang øyeblikkelig, avventer vi for å se om situasjonen endrer seg.

En ser at dersom pengene hadde vært øremerket til «tidlig innsats» i skolen, ville situasjonen for mange barn vært annerledes.

Utdrag
For å forebygge psykososiale vansker, er man avhengige av å forstå hvilke faktorer som ligger til grunn for å etablere og opprettholde problemadferd. Samtidig må man være kjent med hvilke beskyttelsesmekanismer som bidrar til å moderere og minske slike utfall.

Det er tidligere forsket på, og også nå i nyere tid, ser man at det er sammenheng mellom symptomer på problemadferd i tidlig småbarnsalder og utvikling av psykososiale vansker på senere alderstrinn.

Dette understreker det en mener er et stort behov for tidlig forebyggende innsats, både for kartlegging av barn i risikogruppen, og for tidlig å kunne avdekke psykososiale vansker. Vi ser at disse elevene skiller seg tidlig ut i klasserommet.

De klarer ikke følge spillereglene og de sosiale kodene, og det gjør det sosiale samspillet med de andre i klassen vanskelig.

Etter hvert som elevene blir eldre, erfarer vi ofte at de blir utestengt av medelever. Det gjør det ekstra vanskelig for elevene, men også for oss bua. Det blir vanskelig å hjelpe elevene tilbake i det sosiale samspillet, når vi ikke har hatt muligheten til å hjelpe dem fra starten av.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå