Innledning
Kompetansemålet for denne oppgaven er å påvirke det politiske systemet: utforske og diskutere hvordan en kan delta i og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning.

Denne teksten skal ta for seg hvordan det å bygge høyhus og leiligheter sentralt i Stavanger vil påvirke nærsamfunnet med fokus på arealplanlegging, og hvordan kan siddiser endre denne type byutvikling?

Dette skal komme frem ved å se på andre alternativer til høyhus, fordeler ved disse alternativene, og til slutt se på ulike politiske kanaler for å påvirke kommunestyret.

Innholdsfortegnelse
Innledning
Fagbegrep
Problemer ved bygging av boligblokker
Aksjonskanalen
Mediekanalen
Organisasjonskanalen
Avslutning

Utdrag
Noe av det viktigste innen arealplanlegging er hvordan folk føler seg i et område, her med tanke på oppholdsarealer ute for offentligheten. Her må vi tenke på hvordan en føler seg i områder med høyhus bygget tett sammen, som f.eks. New York, hvor en kan føle seg mindreverdig og muligens stresset, som ikke er bra i lengden. Høyhus tar også lys og kvalitet fra arealene vi oppholder oss i på bakkeplan.

Et eksempel på tett bebyggelse uten høyhus er Paris, som skal diskuteres nærmere senere.

Det mest åpenbare problemet med høyhus er det at det ikke tiltrekker den type befolkning kommunen kanskje hadde håpet på. Ettersom arbeidere i oljeindustrien har god nok økonomi til å bosette seg andre plasser, må vi huske at høyblokker ofte tiltrekker seg en viss type beboere, som ikke har høy inntekt.

Dette kan f. eks. være innvandrere uten arbeid, som dermed vil bidra lite med skatteinntekter. Drabantbyene utenfor Oslo er et eksempel på slike områder.

Disse samfunnene skaper forslumming, som boligprosjekter generelt tilstreber å unngå ved variasjon i boliger. Dette er hvorfor en ønsker seg variasjon i boliger på alle områder.

Da kan en ha oppstarts-boliger, men også mer avanserte boliger. Det er en fordel med boliger hvor folk velger å bo lenge, da de dermed tar bedre vare på boligene og uteområder.

Om en peprer områder med høyblokker, vil dette kunne gi store sosiale utgifter, som dermed er utgifter kommunen kommer til å sitte igjen med.