Hvorfor ble ikke samnorsk en realitet | Oppgave | 6 i karakter

Oppgavebeskrivelse
Oppgave: Hvorfor ble ikke samnorsk en realitet i Norge?

Innledning
Samnorsk var et tenkt norsk skriftspråk som skulle oppstå ved en gradvis sammenslåing av riksmål og landsmål, senere kalt bokmål og nynorsk.

Prosjektet preget en stor del av språkdebatten på 1900-tallet, og skapte sterke reaksjoner i hele Norge. Språkhistorien består av to store samnorskreformer som begge innebar å tilføre de to ulike skriftspråkene såkalte felles folkemålsformer.

Det var for eksempel «sola», «dyra» og «bygda» i begge skriftspråkene. I 1938, i den andre, store samnorskreformen, ble endringene i mye mindre grad preget av valgfrihet, og flere av de valgfrie formene fra den første samnorskreformen i 1917, ble nå obligatoriske.

Utdrag
Arnulf Øverland derimot var sterk motstander av innføringen av samnorskreformer, og sammen med riksmålsforbundet saboterte de mange av forsøkene på å gjennomføre samnorskprosjektet.

Han var en av Norges fremste riksmålforkjempere, og i 1950 skrev han et innlegg i tidsskriftet Ordet om hans synspunkt på saken - over 40 år etter Moe kom med ideen.

I «Fri sprogutvikling» argumenterer Øverland med at et språk ikke kan tvinges fram og skapes av politikere, men at det er folkets eget ansvar å utvikle det videre.

Med det mener han at språket skal utvikle seg med talespråket og være mottakelig for dialekter og andre fremmede språk ettersom generasjonene endrer seg.

Han skriver at skriftspråket må bestå av former som kan brukes i hele landet og bety det samme fra generasjon til generasjon.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå