Hvordan praktiserer stormaktene ytringsfrihet? | Oppgave

Praktisk-estetisk oppgave – Temaside – Medier i verden

Medie- og informasjonskunnskap 2

Relevante kompetansemål i medie- og informasjonskunnskap 1:
– Drøfte korleis ytringsfridom er ein føresetnad for frie medium og demokrati
– Gjere greie for typiske trekk ved journalistikk, reklame, propaganda, informasjon og underhaldning

Relevante kompetansemål i medie- og informasjonskunnskap 2:
-Gjere greie for sentrale trekk ved internasjonal mediestruktur og internasjonal mediepolitikk
– Diskutere media si rolle i utviklinga av demokrati i eit internasjonalt perspektiv
– Analysere media som ressurs og maktfaktor i samfunns- og arbeidsliv og diskutere opne og skjulte funksjonar
– Gjere greie for ulike medieideologiar
– Reflektere over media si rolle når det gjeld informasjons-, nyheits- og kulturformidling i det internasjonale mediebildet

Innledning
I denne oppgaven skal jeg planlegge et medieprodukt, med utgangspunkt i problemstillingen «Hvordan praktiserer stormaktene ytringsfrihet?». Jeg valgte å ha om ytringsfrihet og stormakter fordi stormaktene har stor innflytelse i verden, og det er derfor interessant å se på hvor stor innflytelse innbyggerne har i disse statene.

Målgruppen for produktet er elever som tar medie- og informasjonskunnskap på videregående skole. Elevene er en passende målgruppe fordi produktet skal legge til rette for en grad av fordypning i emnet.

Produktet skal ikke bare være enkle faktaopplysninger om mediekulturen rundt om i verden, men også se på hvordan det påvirker politikken og samfunnet i hver stat.

Utdrag
NDLA (Nasjonal digital læringsarena), er et interfylkeskommunalt samarbeid, hvor elever på videregående skoler i hele landet kan finne nyttig informasjon. NDLA har ingen egne ansatte, og bruker derfor ansatte fra offentlig og privat sektor, som bidragsytere for nettsiden (Wikipedia, 2019).

NDLA tilbyr dyp og bred informasjon innen en rekke fag. En stor fordel med denne læringsarenaen, er at den er nasjonal, altså lik i hele landet, og at den er svært pålitelig.

Det er en stor fordel når elever kan forholde seg til den samme informasjonen på nasjonal basis. Lærebøker varierer stort fra skole til skole rundt om i landet, men denne nettsiden gjør det enklere for elever å vite hva man bør kunne, spesielt til sentralt gitte eksamener.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå