‘Håvamål’ | Diktanalyse | 5 i karakter

Innledning
«Håvamål» er eit gudedikt henta frå samlinga Den eldre Edda. Ordet «edda» tyder oldermor og gjer det klart at det handlar om gamal dikting.

Utdrag
Mykje av strofene formidlar praktisk livsvisdom. At ein skal vere varsam, klok, måtehalden, modig og trufast mot venar står sentralt i diktet.

I strofe 65 kjem det fram at ein skal vere «aktsam og gløgg» når ein er med venar, mot uvenar kan ein «fagert mæle, men falskt tenkje, og møte lyging med løgn» ( 45).

Ein skal vere varsam da personer døyr ut, « men ordet om deg aldri døyr vinn du eit gjeteord gjævt» (76)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå